برگزاری اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی ...

نشست علمی «قابلیت های دین برای نظریه پردازی اجتماعی» برگزار شد

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران نشست علمی «قابلیت های دین برای نظریه پردازی اجتماعی» را ...