برگزاری پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «عینیّت ماهیّت و وجود»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی ...

درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي(رويكرد تطبيقي)

درآمدی بر فلسفه تربیت اسلامی(رویکرد تطبیقی)، بر اساس کتاب«فلسفة التربیة الاسلامیة: دراسة مقارنة بین فلسفة التربیة الاسلامیة‌ والفلسفات التربویة ...

ماهیت، اهداف، اصول و روش‌های معادباوری در تربیت اسلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم

هدف این مقاله، تبیین فلسفة معادباوری با نظر به وجه تربیتی آن براساس آیات قرآنی ذیل محور ماهیت، ضرورت، اهداف ...

بررسي تحليلي مفهوم تزكيه در آثار اخلاقي و فلسفي

هدف اصلي اين مقاله بررسي تحليلي مفهوم تزكيه در آثار اخلاقي و فلسفي متفكران مسلمان است. پرسش اصلي تحقيق اين ...

هستی و چیستی در مکتب صدرایی

اصالت وجود، كه شاخص‌ترين مسأله در حكمت متعاليه‌اش خوانده‌اند، دقيقاً به چه معناست؟ آيا تفسير كمابيش رايجي كه از اين ...

درآمدى بر جايگاه، معنا، آثار و چشم اندازهاى تفكر انتقادى

يكى از گسترده ترين مفاهيمى كه در حوزه ى تعليم و تربيت مطرح شده تفكر انتقادى است كه با توجه به گسترش ...