برگزاری نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نشست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد» را در روز یک شنبه اوّل اسفند ...

مبانی عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام

عدالت ‌‌اجتماعي در اندیشه‌اسلامي، اگرچه ‌از مهم‌ترين ‌‌اركان نظام ‌اسلامی، به‌خصوص در حوزه اقتصاد است؛ اما به‌موازات اهميت يافتن مفاهيمي ...

مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامی

برخي اقتصاددانان توسعه بر اين باورند كه شكل‌گيري فرآيند توسعه مي‌طلبد كه انباشت سرمايه از طريق پس‌انداز قشرهاي داراي درآمد ...