حقوق مدنی 7 عقود معین:قسمت ب

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 296
قیمت (ریال) : 190000 ریال

چکیده کتاب

«عقود معین» عقودی هستند که نام، تعریف، آثار و شرایط آن در قانون مشخص شده است. این عقود را می توان بدین نحو تقسیم نمود:
اول، عقود تملیکی که جنبه تملیک دارند، گاه تملیک عین است، مانند بیع و گاه تملیک منفعت، مانند اجاره؛
دوم؛ عقود اذنی، امانی، نیابی که این عقود، مفید اذن، امانت و نیابت­اند، شامل عقد عاریه و ودیعه و وکالت که هر کدام اثر و خصوصیت ویژه­ای دارند؛
سوم، عقود وثیقه­ای که این عقود به­صورت وثیقه و دین عمل می­کنند، مانند عقد رهن، عقد ضمان، عقد حواله و کفالت؛
چهارم، عقود مشارکتی که که شرکا نیروهای خود را برای رسیدن به یک هدف مشترک به­کار می­برند و هدف آنها کسب سود مشترک است، شامل عقد «مضاربه»، «مزارعه»، «مساقات» و«شرکت»؛
پنجم، هبات که منظور عقود بلاعوض و رایگان است، مانند «هبه»، «صلح بلاعوض»، «وقف».

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.