کتاب حقوق اساسی 2

نوبت چاپ : سوم
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 313
قیمت (ریال) : 370000 ریال

چکیده کتاب

حقوق اساسی، مهمترین شاخه از شاخه های حقوق عمومی است و با بهره گیری از منابعی چون قانون اساسی-که عالیترین سند سیاسی و حقوقی هر کشور است-، به بررسی ماهیت حاکمیت، نوع حکومت، تشکیلات و صلاحیتهای قوای سه گانه و نهادهای دیگر حکومت، صلاحیت مقامهای دولت و نیز حقوق و آزادیهای بنیادین ملت، می پردازد. پس از بازنگری دروس دوره کارشناسی حقوق، همه مباحث حقوق اساسی در سه درس حقوق اساسی 1 و 2 و 3 توزیع و مطابق آن، در حقوق اساسی 2، دانشجویان با انواع قوا (قوه موسس و قوای سه گانه و نهادهای حکومت) ابتدا در حقوق اساسی سایر کشورها و سپس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، آشنا خواهند شد.
اثر حاضر، تلاش کرده است تا بخشی از زیربنایی ترین مباحث حقوقی را در قالب متني آموزشي– پژوهشی، در اختیار جامعه حقوقی و بویژه دانشجویان حقوق قراردهد و بویژه در مباحث مربوط به رهبری، با رویکرد توامان فقهی- حقوقی، پاسخگوی بسیاری از ابهامات در این زمینه باشد.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.