تاريخ انتشار: یکشنبه 1397/6/18 کد خبر: 36657

برگزاری نشست معرفی و بررسی طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی

برگزاری نشست معرفی و بررسی طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرانیان (قرن های سوم تا یازدهم هجری)

منبع: واحد خبر روابط عمومي

پیـوست هـا

  • تصاویر:
  • پوستر نشست

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.