برهان صدیقین علامه طباطبایی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 78000 ریال

چکیده کتاب

اثبات ذات خدای متعال در میان مباحث الهیاتی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مبحث صفات ذاتی و صفات فعلی تابعی از مبحث ذات خدای متعال است. اثبات ذات واجب همان‌طور که در مباحـث تفصیلی این اثـر خواهید دیـد، راه‌های گونه‌گونی دارد که بهترین آنها، راه و روشِ صدیقین است که به «برهان صدیقین» شهرت یافته است. از آنجا که نگارنده در خلال تحقیق و تألیف ادلة اثبات خدای متعال به این نتیجه رسیده که تقریر حضرت علامه سیدمحمد حسین طباطبایی(ره) در اثبات خدای متعال به روش صدیقین ویژ‌گی‌های نابی دارد که در دیگر برهان‌های صدیقین فیلسوفان اسلامی نیست، بر آن‌ شد تا با توفیق خدای متعال، این‌کتاب را پس از تأملات فراوان در مبادی، مبانی و نتایج به نگارش درآورد و پیشکش پژوهشگران کند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.