هیئت علمي گروه جامعه‌شناسي

هيات علمي گروه جامعه شناسي

حسين بستان

استاديار گروه جامعه شناسي

 

مجيد كافي

استاديار گروه جامعه شناسي ؛ مدير گروه

 

حفيظ‌ الله فولادي

استاديار گروه جامعه شناسي ؛ مدير آموزش و تحصيلات تكميلي

 

محمد داوري

استاديار گروه جامعه شناسي

 

علي سليمي

استاديار گروه جامعه شناسي ؛ مدیر امور پژوهشی و همکاری های علمی

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.