منابع تاریخی شیعه تا قرن پنجم

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 592
قیمت (ریال) : 222000 ریال

چکیده کتاب

پژوهش‌هاي بنيادين كه بر ديگر تحقيقات تأثير فراوان و اساسي دارند از ارزش و اعتبار بالايي برخوردارند. چنان كه ارائه يك نظريه بنيادين، پژوهش‌هاي ديگر را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد. بر اين اساس شناخت دقيق و علمي منابع كه مستندات هرپژوهشي است، زیربنایی برای تحقيقات بعدي خواهد بود. ارائه محورهايي كه ارزش و اعتبار هر منبعي را بشناساند به مثابه شناخت دقيق وكامل شناسنامه‌هاي پژوهش‌هاست. اعتبار علمي نويسنده، بسترشناسي سياسي، فكري و اجتماعي منابع، رويكردشناسي دقيق نويسندگان، نسخه‌شناسي منابع، شناخت وكشف منابع آشكار و پنهان و اعتبارسنجي آنها و... مؤلفه‌هاي سنجش ارزش‌گذاري منابع هستند كه مي‌توان براساس آنها عيار پژوهش‌هاي مبتني بر اين منابع را شناخت. با اين نگاه، نويسنده سعي كرده است تا در اين پژوهش راهي براي دستيابي اعتبار و ارزش منابع كهن تاريخي شيعه تا قرن پنجم بيابد. اين پژوهش برشناخت و بازسازي متون كهن مفقود تاريخي شيعه تأكيد دارد تا از اين راه جنبه‌های گوناگون تاريخ‌نگاري شيعه به‌دست آيد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.