فقه الاداره (جلد دوم) : فقه الانتخاب

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 94
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : بنیاد فقهی مدیریت اسلامی
تعداد جلد : 2

چکیده کتاب

«فقه‌ الانتخاب» به‌عنوان ‌حلقه‌ای ‌از ‌حلقه‌های ‌فقه ‌الاداره، پیگیر استخراج قواعد و معیارهای شرع مقدس برای گزینش منابع انسانی و نیز راه‌كارهای انتخاب شایستگان در سطوح گونـاگون سـازمان با روش اجتـهادی اسـت. روش تبیین و استخراج هریك از مفاهیم و ملاك‌های انتخاب اصلح، مبتنی ‌بر‌ خط تولید فقه ‌اللغه، فقه ‌الحدیث، فقه‌ القرآن، فقه‌السیره و فقه‌الاداره در هریك از فروع و مسائل گزینشی سامان می‌یابد و در گام‌بعدی از داده‌های فقهی به عنوان مواد اصلی در كشف و پردازش «نظریه و نظام گزینش اصلح» که مورد نظر شرع مقدس است، بهره‌گیری می‌شود تا توانمندی فقه در این عرصه‌های مهم به نمایش گذاشته شود. «فقه انتصاب» حلقه‌بعدی این سلسله است كه بر اساس ساختار موضوعات و مسائل دانـش مدیریت و سـازمان با همان خـط تولـید در پی فقـه‌الانتخاب به ‌بازار فكر و فقه عرضه‌ می‌شود، و همین‌طور تا پیمایش ‌اجتهادی ‌كلیه‌ موضوعات مدیریتی...

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.