اقتصاد بخش عمومي(جلد دوم)

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1394
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 330
قیمت (ریال) : 120000 ریال

چکیده کتاب

اقتصاد بخش عمومي، از رشته‌هاي اصلي در علوم اقتصادي است. اين رشته با استفاده از تحليل‌هاي اقتصاد خُرد و اقتصاد كلان، به مطالعه رفتار دولت در تدارك كالاهاي عمومي، ‌كنترل عدم اطمينان و كاهش فقر و نابرابري و تحليل آثار اين رفتار بر متغيرهاي اقتصادي مي‌پردازد. در سال‌هاي اخير با برجسته شدن اقتصاد سياسي و نهادگرايي در تحليل‌هاي اقتصادي، ‌نظريه‌هاي بديلي در بخش عمومي پديدار شده است. كتاب حاضر سعي دارد ضمن پرداختن به موضوعات نظري مرسوم در اقتصاد بخش عمومي، برخي شواهد و واقعيت‌هاي مشاهده شده بخش عمومي ايران، به صورت متن درسي آورده شود. در بيان مباحث نظري، با استفاده از رويكردهاي جديدتر، نظير انتخاب عمومي، رويكرد ماليه عمومي سنتي توسعه يافته است. هدف از طرح نظريه‌هاي بديل، توجه دادن به اين نكته است كه براي حل مسائل اقتصادي ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد و اين مسائل را از زواياي گوناگون مي‌توان نگريست.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.