مبانی عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 200
تعداد جلد : 1
قیمت (ریال) : 73000 ریال ریال

چکیده کتاب

عدالت ‌‌اجتماعي در اندیشه‌اسلامي، اگرچه ‌از مهم‌ترين ‌‌اركان نظام ‌اسلامی، به‌خصوص در حوزه اقتصاد است؛ اما به‌موازات اهميت يافتن مفاهيمي مانند: كارآيي، رشد و آزادي اقتصاد ممكن است مورد عنايت كمتري قرار گيرد. ترديدي نيست كه برخي تفاوت‌ها در نظريه‌هاي عدالت ريشه در تمایز مباني دارد. بررسي تفاوت اين مبانی به‌مثابه مرحله‌اي سرنوشت‌ساز در پردازش نظام اقتصادي اسلامي مورد توجه اين کتاب است. این تحقيق آيات، روايات و عقل را به‌عنوان منابع معرفت عدالت معرفي می‌کند و با پذيرش اين مبنا كه عدالت مبناي تكوين و تشريع است، آن را امري واقعي، غيرقراردادي ـ توافقي ـ و قابل درك توسط عقل می‌داند و معتقد است به‌جای خلق و تولید اعتباری عدالت باید در جستجوی کشف و فهم آن از آيات و روايات و درك عقلي بود. همچنين با اعتقاد به‌هويت جمعي براي جامعه به‌موازات اصالت افراد، اصالت قائل شده و افزون بر لحاظ حقوق افراد، برای جامعه نیز حقی قائل بود. در اين صورت در تنظیم عادلانه مناسبات اجتماعی علاوه بر اصول ناظر بر حقوق افراد، قواعدی نظير توازن که ضامن حق جمعی است را محترم مي‌شمرد.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.