تاریخ تشیع

نوبت چاپ : چهارم : 1390
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
قیمت (ریال) : 69000 ریال ریال

برگزیده در چهارمين دوره كنگره دين پژوهان، 81، تشویقی ؛

چکیده کتاب

تشيع، به‌ويژه شيعه اماميِ اثني‌عشري، به پشتوانه زير بناهاي استوار اعتقادي و فرهنگي برگرفته از قرآن و عترت، با اينكه در قرن‌هاي گذشته و حال در اقليت بوده، اما توانسته است به حيات پوياي خود ادامه دهد.
به يقين امامان شيعه نقشي بنيادين در حيات سياسي – اعتقادي آن داشته‌اند؛ هرچند هيچگاه فرصت مناسبي از سوي حاكمان اموي و عباسي براي آنان حاصل نشد و موضوع غيبت، جامعه شيعه را از حضور ظاهري امام معصوم خود نيز محروم ساخت، ولي در دوره‌هاي بعد با ظهور دولت‌ها و خاندان‌هاي شيعي، حيات سياسي – اجتماعي و به خصوص فرهنگي شيعه وارد مرحله جديدي شد و توانست در طول چندين قرن نقش مهمي در فرهنگ و تمدن اسلامي ايفا كند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.