نظریه ها و نظام های حقوقی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : انتشارات جنگل
قیمت (ریال) : 50000 ریال

چکیده کتاب

شناخت تخصصی علم حقوق، ویژه دانشجویان و دانشمندان عرصه حقوق است. اما به دلیل ارتباط علم حقوق با دیگر شاخه‌های علوم انسانی، شناخت کلی و اجمالی علم حقوق برای پژوهشگران دیگر عرصه‌های علوم انسانی نیز ضروری و دست‌کم مفید است.
این شناخت کلی و اجمالی در سه سطح؛ ابتدایی (مقدمه علم حقوق)، میانی (حقوق‌شناسی عمومی) و نهایی (فلسفه حقوق) قابل انجام است.
کتاب حاضر با عنوان نظریه‌ها و نظام‌های حقوقی مطالعه و پژوهشی در سطح میانی است که از بین مجموعه مباحث فراوان مربوط به حقوق‌شناسی عمومی، تنها به بررسی نظریه‌های تأثیرگذار و نظام‌های مهم حقوقی می‌پردازد و البته با تأکید بیشتری نظام حقوقی اسلام را معرفی و دیدگاه مکتب حقوقی اسلام درباره مبانی و اهداف حقوق را تبیین می‌کند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.