فلسفه تربیت اسلامی

نوبت چاپ : دوم : 1390
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 80500 ریال ریال

برگزیده در سيزدهمين همايش كتاب سال حوزه ، ۹۰ ، شايسته تقدير ؛ چهاردهمين دوره جايزه كتاب فصل ، ۸۹ ، شايسته تقدير ؛

چکیده کتاب

در اين اثر وزين، تلاش شده است در طرحي نو و پخته و منسجم، فلسفه تربيت اسلامي از متن قرآن كريم و سنت معتبر برگرفته و پيش‌رو نهاده شود. رويكرد انتقادي مؤلف به فلسفه‌هاي تربيتي حاكم بر مراكز آموزشي در جهان اسلام و نقد اساسي وي بر فلسفه‌هاي تربيتي غرب از ديگر مزاياي كتاب است كه در كنار بداعت طرح و پختگي تحليل‌ها موجب شده است اثري خواندني و بس مفيد در حوزه فلسفه تربيت اسلامي رقم خورد.
مؤلف ديدگاه‌هاي خود را در شش باب چند فصلي تحرير كرده است. وي فارغ از فلسفه اسلامي به طرح و تحليل موضوع پرداخته است و از اين رهگذر،‌ به نوعي، قائلان به لزوم برگرفتن فلسفة تربيت اسلامي از فلسفة اسلامي را به چالش علمي فراخوانده است. مطالعه اين اثر براي تربيت‌پژوهان و ديگر علاقه‌مندان به فلسفه تربيت اسلامي مغتنم و عرضة آن به جامعه علمي كشور، اقدامي مبارك است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.