فلسفه علم فقه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 126000 ریال ریال

چکیده کتاب

فلسفه علم فقه رشته علمی نوظهوری است و در آن علم فقه از ابعاد مختلف توصیف، بررسی می‌شود و توصیه‌هایی در جهت رفع کاستی‌ها و تکامل علم فقه ارائه می‌شود.
در این کتاب فلسفه علم فقه تعریف و تفاوت آن با فلسفه احکام وعلم اصول توضیح داده شده است آنگاه علم فقه از سه جهت بررسی شده است:
الف) موضوع و قلمرو؛ ب) اهداف دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، حکومتی و غیر حکومتی؛ ج) مبانی کلامی نظیر عدالت، حکمت و لطف خداوند، ختم نبوت، جامعیت، جاودانگی و جهانشمولی بودن شریعت و شؤون معصوم.
ولی فلسفه علم فقه مسائل مهم دیگری نظیر منابع، روش‌ها و گرایش‌ها، ساختار‌ها، تحولات و مکاتب فقهی دارد که باید در کتاب دیگری بدان پرداخته شود.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.