درآمدی بر فلسفه حق

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 75000 ریال ریال

چکیده کتاب

دانش فلسفه حق دانشي ميان‌رشته‌اي و نسبتاً جديد است و با علومي همچون فلسفه،‌ حقوق، اخلاق و سياست نسبتي مستقيم دارد. اين دانش بنيادي‌ترين يافته‌ها را در زمينه حقوق انواع صاحبان حق در جهان معاصر در اختيار خواننده مي‌گذارد. نگارش پيش‌رو حاوي تحليل و بررسي پنج مسئله از مهم‌ترين مسائل اساسي در قلمرو دانش فلسفه حق است. ويژگي تقريباً انحصاري اين نگارش آن است که نگارنده مسائل مطرح‌شده در آن را با نگاه مقايسه‌اي ميان آراي فيلسوفان حقوق و سياست در غرب از يک‌سو و انديشه فلسفي اسلام از سوي ديگر بررسي کرده است. بخش اعظم یافته‌های نگارنده برای اولین‌بار با استفاده از اصول حکمت عملي اسلامي تبیين شده است. مؤلف دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی و فارغ‌التحصیل فلسفه حقوق از دانشگاه منچستر انگلستان بوده و در حال حاضر دانشیار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است. آثار متنوعی در فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست از وی منتشر شده که کتاب قانون طبیعی از جمله آنهاست.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.