روش شناسی تحقیق در تعلیم و تربیت «رویکردی اسلامی»

نوبت چاپ : دوم : 1389
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 38000 ریال ریال

برگزیده در هشتمين دوره كتاب فصل ، ۸۷ ، شايسته تقدير ؛

چکیده کتاب

يكي از ابواب مهم تربيت پژوهي، كندوكاو در زير و بالاي روش‌هاي پژوهش در علوم‌تربيتي است كه از آن به روش‌شناسي پژوهش در علوم‌تربيتي ياد مي شود. به زبان فارسي هنوز درباره روش‌شناسي پژوهش در تربيت اسلامي يا فلسفه روش تحقيق در تربيت اسلامي، قلمي زده نشده است. اين ترجمه نخستين گام در راه بر سر قلم افتادن تدريجي اين مهم در ميان تربيت پژوهان است، باشد كه موثر افتد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.