تربیت اخلاقی

نوبت چاپ : پنجم (ویراست دوم) : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 39000 ریال ریال

برگزیده در پنجمين دوره جشنواره كتاب فصل ، ۸۷ ، شايسته تقدير ؛

چکیده کتاب

يكي از مأموريت‌هاي اصلي پيامبراسلام(ص) و به پيروي از ايشان، اهل‌بيت(ع) ايجاد دگرگوني و تحول عظيم در خلق و خوي بشري و ترويج و گسترش فضايل اخلاقي و مبارزه با رذايل اخلاقي است و به گواهي تاريخ آنان در مدتي كوتاه موفقيت‌هايي شگرف در اين مهم به دست آوردند.
در اين كتاب راه و رسم تربيت اخلاقي در سيرة پيامبر(ص) و اهل‌بيت(ع) بررسي شده و اهداف، مباني، اصول و روش‌هاي تربيت اخلاقي از سيرة آنان استخراج و تنظيم و تدوين شده است بدين اميد كه راهگشا و روشنگر راه مربيان، معلمان و والدين در مسير پرپيچ و خم تربيت اسلامي نسل نو باشد.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.