مدیریت اسلامی (مدل ها و موانع تحقق آن در جامعه و سازمان)

نوبت چاپ : دوم
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 125000 ریال

چکیده کتاب

بعد از گذشت بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي، هنوز موانع و مشكلات فراواني در تحقق مديريت اسلامي وجود دارد كه تا اين موانع به طور دقيق شناسايي نشده و راهكارهاي مناسب جهت برون رفت از آن‌ها ارائه نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه مديريت اسلامي در جامعه محقق شود. در اين اثر سعي شده ضمن بيان تاريخچه، تعاريف، برداشت‌ها، نگاه‌ها و رويكردهاي مديريت اسلامي و هم‌چنين تفاوت‌هاي مديريت اسلامي با مديريت غربي به جمع‌آوري و تبيين مدل‌هاي خُرد و كلان مديريت اسلامي جهت تدوين نقشه راه مديريت اسلامي پرداخته شود. آن چه كه هدف و محور اصلي كتاب است، طراحي مدلي جهت شناسايي و تبيين موانع تحقق مديريت اسلامي در سطح جامعه و سازمان‌ها مي باشد. در اين مدل، اولويت 50 مانع تحقق مديريت اسلامي به ترتيب مشخص گرديده است .

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.