مبانی مدیریت دولتی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 112000 ریال ریال

چکیده کتاب

نظريه‌هاي علوم انساني و اجتماعي فاقد خاصيت جهان‌شمولي هستند، چرا كه مباني هستي‌شناختي، معرفت‌شناختي، انسان‌شناختي و روش‌شناختي آنها با هم متفاوت است. در نتيجه نمي‌توان در علوم انساني و اجتماعي هم مانند علوم طبيعي عمل كرد و نظرياتي كه در جوامع ديگر ارائه شده را بدون آزمون در جامعه‌اي ديگر بكار گرفت. با توجه به اينكه جامعه ايراني از لحاظ مباني فكري و فلسفي تفاوت‌هاي چشمگيري با ديگر جوامع، بويژه جوامع غربي دارد، در حوزه علوم انساني و اجتماعي نياز به نظريه‌پردازي و انجام كارهاي بنيادي است. رشته مديريت عمومي نيز از اين قاعده مستثني نيست و نياز به نظريه‌پردازي در آن بسيار پررنگ‌تر است. بر اين اساس در كتاب حاضر تلاش شده است،‌ گام‌هايي جهت پر كردن خلاً تئوري مديریت عمومي متناسب با نظام‌جمهوري اسلامي برداشته شود. به عبارت ديگر اثر حاضر به مباني نظريه اداره امور عمومي در ايران پرداخته است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.