توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1393
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي
تعداد صفحات : 299
قیمت (ریال) : 100000 ریال

چکیده کتاب

امروزه ضرورت بومی‌سازی نظریه‌ها به‌ویژه در زمینه علوم‌انسانی، ‌خواست عمومی جامعه علمی ایران است. بهره‌گیری از «متون اسلامی» براي‌نظريه‌پردازي ‌درعرصه‌هاي‌نوين، یکی از رویکردهای ‌مناسب بومی‌سازی است که روز‌به‌روز درحال گسترش می‌باشد؛ اما به دلیل فقر روش‌شناسی در این رویکرد، دستاورد قابل قبولي در پی نداشته است. نویسنده در کتاب حاضر سعی کرده است برای پاسخ به این نیاز، روش گراندد تئوری (روش‌شناسی تئوری داده بنیاد) که به‌منظور نظریه‌پردازی عرضه شده است را در زمینه مدیریت اسلامی به‌کار گیرد و مدلی کاربردی و عینی را برای توانمند‌سازی منابع انسانی، طراحی و عرضه کند. این اثر در سه بخش و نه فصل ساماندهی شده است و شامل ادبیات تحقیق بسیار غنی، مراحل اجرای روش گراندد تئوری تا دستیابی به‌مدل و دسته‌بندی جدیدی از رویکردها و مدل‌های توانمند‌سازی است، که می‌تواند به‌عنوان یکی از منابع ارزشمند نظریه‌پردازی، مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.