ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی

نوبت چاپ : دوم
سال چاپ : 1390
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی
قیمت (ریال) : 22000 ریال

چکیده کتاب

هدف اصلی علم دستيابی به روایت‌هایی هرچه صادق‌تر از واقعیت است که این روایت‌ها در قالب نظریه‌های علمی ارائه می‌شوند. فردریک ساپی می‌گوید: «فقط کمی غلو کرده‌ایم اگر بگوییم فلسفۀ علم کمی بیش از تحلیل نظریه‌ها و نقش آنها در فعالیت علمی است». کتاب حاضر در سه فصلِ نخست تلاشی است در ارائۀ گزارشی از مهم‌ترین کارهای انجام شده در فلسفۀ علم در معرفی ساختار نظریه‌های علمی. فصل چهارم به رابطۀ میان آزمایش و نظریه می‌پردازد و فصل پنجم به بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های علوم طبیعی و علوم اجتماعی اختصاص یافته است. آیا نظریه‌های موجود در علوم اجتماعی همانند نظریه‌های موجود در علوم طبیعی تن به محک آزمایش می‌دهند؟ و یا تفاوت‌های اساسی در آزمایش‌های موجود در این دو حیطه وجود دارد؟ در این فصل به این منظور پاسخ‌گویی به این قبیل سوالات گفتگویی میان یک مخالف و یک موافق این نظر که علوم طبیعی و علوم اجتماعی تفاوت‌های اساسی دارند ترتیب داده شده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.