مديريت علوي

نوبت چاپ : سوم : 1382
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 9000 ریال ریال

چکیده کتاب

شخصيت عظيم و جامع اميرالمؤمنين علي(ع) و حيات پربار ايشان، سرشار از درسها و عبرتهاي فراوان در همه زمينه‌ها و عرصه‌هاي مرتبط با تكامل و سعادت انسان است. مديريت، يكي از اساسي‌ترين بنيادهايِ اجتماعي مورد توجه آن حضرت است. در نگاه ايشان مديريت، جايگاهي براي جاه‌طلبي و طعمه‌اي براي سودجويي نيست، بلكه وظيفه‌اي است سخت و دشوار كه همچون امانتي به مدير سپرده مي‌شود.
كتاب مديريت علوي بر آن است تا گوشه‌هايي از سيره مديريتي و روش عملي آن حضرت را به تصوير كشد و ديدگاه‌هاي ايشان را در مورد برخي موضوعات و مسائل مديريتي تبيين و ارائه كند. مسائل و موضوعاتي نظير: تبيين دورنماي مديريت از نگاه امام علي(ع)، برنامه‌ريزي و عناصر اصلي آن، تصميم‌گيري، نظارت و كنترل، خودكنترلي و عوامل و راهكارهاي ايجاد آن و ارزشيابي شايستگي كاركنان، اهداف و كاربردهاي آن، برخي از موضوعات كتاب است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.