رياست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قدیمی

حجت‌الاسلام‏ و المسلمين آقاي دكتر علي‌محمد حكيميان

سمت : استادیار رسمی قطعی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

گرایش دکتری حقوق خصوصی

شماره تلفن : ۳۲۱۱۱۲۵۲-۰۲۵

E_mail: amhakimyan@yahoo.com

 

الف) مشخصات

 نام ونام خانوادگي:علي‏محمد حكيميان               گروه:حقوق        متولد:۱۳۳۹ یزد                    نام پدر: محمود

 وضعيت تحصيلات دانشگاهي: (عنوان رشته تحصيلى / محل تحصيل/ سال اخذ مدرك)

دكتراي حقوق خصوصي، گرايش حقوق خصوصي / دانشگاه تهران پرديس قم  ۱۳۹۰

 آخرين درجه تحصيلات حوزوي:

خارج فقه و اصول از سال ۱۳۷۰

 

ب) سوابق علمي - اجرايي: نام سازمان يا مؤسسه/نوع فعاليت/سمت

 ۱. جهاد استان يزد / معاون کمیته فرهنگي استان /به مدت ۱۸ ماه از سال ۱۳۵۹ الي ۱۳۶۰

 ۲. بنياد شهيد استان يزد/ معاونت / به مدت سه سال از سال ۱۳۷۰ الي ۱۳۷۳

 ۳. مؤسسه راي پرداز قم / معاونت علمي طرح نمودار درختي ابواب فقهي / ۱۳۷۷ الي ۱۳۷۹

 ۴. مركز فقهي قوه قضاييه/ ارزياب/ ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۱

۵. دبیراجرایی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۲

۶. مدیر گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۸-۱۳۸۲

۷. معاونت پژوهش ،آموزش و فنآوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۹۰-۱۳۸۸

۸. معاونت پژوهش،آموزش ، و فنآوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۹۴-۱۳۹۲

۹.عضو کمیسیون نظریه پردازی حوزه های علمیه ۱۳۹۴ تاکنون

۱۰.عضو کمیته مدارج علمی حوزه‌های علمیه ۱۳۹۷

 

ج) سوابق تحقيقاتي: عنوان طرح تحقيقاتى/ سمت در طرح

 ۱. دانشنامه جهان اسلام / محقق و ارزياب مقالات/ از سال ۱۳۷۷ ادامه دارد.

 ۲. مركز فقهي قوه قضائيه / محقق و ارزياب / ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۱

۳. محقق قراردادی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۲-۱۳۸۱

۴-عضو هیئت علمی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

الف: طرح نظریه ضمان قهری در فقه امامیه

ب: طرح تحقیقاتی رژیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران

ج:فقه استدلالی نفت و گاز

د: مطالعه تطبیقی مالکیت معادن در فقه و حقوق موضوعه

 

د) سوابق فعاليت‏هاي آموزشي: عنوان دروس مورد تدريس/نام مؤسسه يا دانشگاه/شهر

۱.  تدريس حوزوي :مكاسب، شرح لمعه، كتابهاي حج، صلوة، ارث، غصب و متأجر ( به صورت آزاد)

۲.  دانشگاهی

الف:تدريس در مقطع کارشناسی دانشگاه: دروس حقوقی:مدني ۸، مدني ۶، مدني ۳، مدني ۴،  متون فقهي مختلف، تجارت ۱، ۲، ۳ و ۴ . در دانشگاه پیام نور مرکز قم ،دانشگاه مفید و جامعه المصطفی العالمیه و تخصصی قضا قم

ب: تدریس در مقطع ارشد: مسئولیت مدنی،حقوق تجارت تطبیقی ،حقوق تجارت بین الملل ،حقوق تجارت، داوری های تجاری بین المللی، حقوق نفت و گاز و حقوق قراردادهای بین المللی نفت و مطالعه تطبیق مالکیت معادن در پردیس فارابی دانشگاه تهران، موسسه امام خمینی ،جامعه المصطفی العالمیه، تخصصی قضا، علوم و تحقیقات ساوه و دانشکده هدی و دانشگاه مفید

۴. تدریس مقطع دکتری در جامعه المصطفی در موضوع داوری های تجاری بین المللی،حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز

 

ھ) عناوين پايان نامه‏هايي كه استاد راهنماي آن بوده‏اند: عنوان پايان نامه/مقطع/سال

۱- بررسی حریم ملکی از دیدگاه فقه جعفری و حنفی / كارشناسي ارشد/مدرسه عالی فقه و معارف جامعه المصطفی العالمیه/۱۳۸۸/

۲محدودیت انتفاع و سلب مالکیت خصوصی توسط دولت در حقوق افغانستان و ایران/ كارشناسي ارشد/ موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی /۱۳۸۸

۳-- تاثير تغيير شرايط بر اجراي قرارداددر حقوق افغانستان و دیگر کشورها/ كارشناسي ارشد /موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی /۱۳۸۹

۴-اداره مال غیر در حقوق ایران و مصر/ كارشناسي ارشد/ موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی /۱۳۹۰

۵-قاعده اقدام در حقوق موضوعه و فقه/ كارشناسي ارشد/ موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی/۱۳۹۱

۶-خسارت ناشی از عملیات ورزشی در حقوق ایران و فقه/ كارشناسي ارشد/ موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی /۱۳۹۲

۷-حجر در فقه و حقوق/ كارشناسي ارشد/ موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی/۱۳۹۲

۸- موارد ابطال رأی داوری در حقوق ایران و نظام دادرسی انسیترال/ کارشناسی ارشد/موسسه قران و حدیث /۱۳۹۲

۹-بررسی مسئولیت مدنی دلال در حقوق افغانستان و ایران/ارشد/ موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی/۱۳۹۵

۱۰-الالتزامات العقدیه للمدین المفلس فی القانون العراقی و المصری/ارشد/ موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی /۱۳۹۵

۱۱-ماهیت حقوقی؛نحوه و شرایط اعمال حق انصراف در معاملات الکترونیکی/ارشد/دانشگاه مفید/۱۳۹۵

۱۲-بررسی تمایزات و تشابهات مقررات سازش تجاری در ایران و قانون نمونه انسیترال/دانشگاه مفید /۱۳۹۶

۱۳-الاطار القانونی لسنداتالقرض و المشارکه /ارشد/موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی /۱۳۹۵

۱۴-الزامات فعالیتهای بالادستی نفت و گاز در جمهوری آذربایجان/پردیس فارابی دانشگاه تهران /ارشد/۱۳۹۵

۱۵- مسئولیت اجتماعی شرکتهای نفتی/ارشد/ پردیس فارابی دانشگاه تهران /۱۳۹۴

۱۶- الزامات و اصول حاکم بر قراردادهای نفتی در صنعت نفت اندونزی و ایران/ارشد/پردیس فارابی دانشگاه تهران /۱۳۹۶

۱۷-بررسی حقوقی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران بعد از انقلاب اسلامی و الگوی پیشنهادی/ارشد/پردیس فارابی دانشگاه تهران/۱۳۹۶

۱۸-مطالعه تطبیقی بین مقررات و الزامات حاکم برعملیات بالادستی صنعت نفت کشور ایران و انگلستان/ارشد/پردیس فارابی دانشگاه تهران/۱۳۹۵

۱۹- بررسی حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به (IPC)/ارشد/دانشگاه مفید/۱۳۹۵

۲۰-بررسی اصل انطباق اسناد در اعتبارات اسنادی با تطبیق بر مقررات بین المللی/ارشد/ دانشگاه مفید/۱۳۹۶

 

و) تأليف يا ترجمه كتاب: عنوان كتاب/ناشر/زمان نشر

۱- رژیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران با رویکردی به پیمان منشور انرژی

۲-نظریه ضمان قهری در دست چاپ

۳- فقه استدلالی نفت و گاز در مرحله داوری

۴-مطالعه تطبیق مالکیت معادن در فقه و حقوق موضوعه

 

 ز) تأليف يا ترجمه مقاله: عنوان مقاله/نام نشريه/زمان نشر

 ۱.  بيمه در اسلام / مؤلف/ دايرة المعارف جهان اسلام / ۱۳۷۹

 ۲. تبعيت در منظر فقه / مؤلف/ دايرة المعارف جهان اسلام / ۱۳۸۰

 ۳. تزاحم / مؤلف/ دايرة المعارف جهان اسلام / ۱۳۸۱

 ۴. تحريرالوسيله / مؤلف/ دايرة المعارف جهان اسلام / ۱۳۸۰

 ۵. مفهوم مسئوليت در فقه حقوق / مؤلف/ مركز فقهي قوه قضائيه / ۱۳۸۰

 ۶. مفهوم غصب / مؤلف/ مركز فقهي قوه قضائيه / ۱۳۸۰

 ۷. اسباب مسئوليت در قانون مدني و فقه / مؤلف/ مركز فقهي قوه قضائيه / ۱۳۸۰

 ۸. مطالعه تطبيقي معامله فضولي، در حقوق ايران و فقه اماميه/ مؤلف/ مركز فقهي قوه قضائيه / ۱۳۷۹

۹. تلف / مؤلف/ دايرةالمعارف جهان اسلام/ ۱۳۸۱

۱۰. بيوگرافي ثميني / مؤلف / دايره‌المعارف جهان اسلام / ۱۳۸۴

۱۱. حضانت / مؤلف / فصلنامه كتاب زنان / ۱۳۸۱

۱۲. جعاله / مؤلف / دايره‌المعارف جهان اسلام / زير چاپ ۱۳۸۴

۱۳. چك / مؤلف / دانشنامه جهان اسلام شماره۱۲ /

۱۴. جوينت ونچر / مؤلف / فصلنامه حوزه و دانشگاه / ۱۳۸۴

۱۵- قاعده احترام مبنای مسئولیت مسلمانان نسبت به یکدیگر/مجله حقوق اسلامی ۱۳۹۱.

      ۱۶-حکم فقهی سوءاستفاده از اضطرار و اثر آن در قرارداد/مجله پژوهشهای فقهی / ۱۳۹۵

      ۱۷- ماهیت تملیکی بیع کلی بر ذمه و دین – مجله حقوق اسلامی/۱۳۹۶

        ۱۸-نظریه قراردادهای انعطاف پذیر نفتی/ دانشنامه حقوق اقتصادی /در مرحله          

ح) آشنايي با زبان‏هاي

 عربي، انگليسي و (فرانسه بسيار کم)

 ط) آشنايي با كشورهاي

 عربستان، عراق و عمان

 

ي) اسامي و مشخصات جوايز علمي

 ۱. رتبه اول فارغ التحصیلی کارشناسی و دريافت تقدير نامه، سكه بهار آزادي در دانشگاه مفید ۱۳۷۶

 ۲. كسب رتبه اول فارغ التحصیلی بين وروديهاي سال ۷۶ در مقطع كارشناسي ارشد ۱۳۷۹ دانشگاه مفید

 ۳. دريافت تقديرنامه جهت قبولي در مقطع دكتري ۱۳۸۲

۴. رتبه اول فارغ التحصیلی دوره دكتري پرديس قم دانشگاه تهران

۵. مدیر گروه برتر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۴

 

ك) ميزدگردها و سخنراني هاي علمي و تخصصي

۱- نشست علمي تخصصي بررسي رژيم‌هاي حقوقي سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران- دانشگاه امام صادق(ع)

۲- رژيم حقوقي حاكم بر سرمايه گذاري خارجي در پخش نفت و گاز ايران در مقايسه با پيمان منشور انرژي- دانشگاه تهران، پرديس قم – ۱۸/۱۲/۱۳۹۰

۳-بررسي رژيم‌هاي حقوقي سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران در دهه ۴۰ تا ۵۰/دانشکده حقوق داشگاه تهران

۴-قاعده احترام مبنای مسئولیت مدنی میان مسلمانان- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شاخه خواهران جامعه المصطفی العالمیه

۵-قاعده احترام مبنای مسئولیت مدنی/موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی

 

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.