معاونت توسعه مديريت و منابع قدیمی

 

معاون توسعه مديريت و منابع

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد شجاعیان   استاديار گروه علوم سیاسی  

تلفن:   ۰۲۵ - ۳۲۱۱۱۲۴۷        پست الكترونيكي:   shojaiyan@rihu.ac.ir
 

مديريت هاي زير مجموعه

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.