شرح وظايف مديريت كتابخانه، اطلاع‌رساني و مدارك علمي

شرح وظايف مديريت كتابخانه، اطلاع‌رساني و مدارك علمي
۱. پيش‌بيني اعتبارات لازم جهت انجام امور سفارش، خريد كتب و نشريات مورد نياز كتابخانه‌هاي پژوهشگاه؛
۲. تهيه و تكثير نوارهاي صوتي و تصويري در زمينه‌هاي مختلف مانند سمينارها و كنفرانس‌ها براي استفاده دانشجويان و اعضاي هيئت علمي؛
۳. حفظ و حراست از كتاب‌هاي ناياب و اسناد و مدارك تاريخي و قديمي موجود در پژوهشگاه؛
۴. تجليد كتاب‌ها و نشريات و ساير مدارك علمي و تحقيقي موجود در كتابخانه به تشخيص مسئول بخش مربوط؛
۵. تهيه گزارش‌هاي لازم از فعاليت‌هاي كتابخانه و ارائه آن به مراجع ذيصلاح؛
۶. تهيه كتب براي رشته‌هاي مختلف آموزشي و پژوهشي پژوهشگاه؛
۷. احيا و نشر متون كهن معتبر و ممتاز؛
۸. مبادله كتاب و نشريات ادواري و اسناد با مجامع و مراكز علمي و فرهنگي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي داخلي و خارجي؛
۹. همكاري با مؤسسات و مجامع ملي و بين‌المللي؛
۱۰. جمع‌آوري، ذخيره، نگهداري و در دسترس قرار دادن كتب و مجلات و نشريات علمي و فني؛
۱۱. طبقه‌بندي و فهرست‌نويسي و آماده‌سازي كتب و نشريات براي تسهيل در امر دسترسي به آنها؛
۱۲. برقراري ارتباط با مراكز و مجامع علمي، كتابخانه‌ها و مراكز نشر كتب و... در داخل و خارج از كشور به منظور ايجاد يك سيستم منظم و كارآمد كتابداري؛
۱۳. آموزش و آشناسازي كاركنان جديدالاستخدام با امر كتابداري؛
۱۴. اداره امور مربوط به فعاليت‌هاي سمعي و بصري پژوهشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط؛
۱۵. تهيه خلاصه كتب و مقالات علمي؛
۱۶. انجام امور مربوط به سفارش و خريد كتاب، نشريه و ساير منابع از داخل و خارج از كشور؛
۱۷. انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.