ليست تلفن

                                                                    

راهنماي تماس با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

كد قم

۰۲۵

فكس دبيرخانه

۳۲۸۰۳۰۹۰

تلفكس دفتر رياست

۳۲۸۰۶۰۰۶

مخابرات

۳۲۱۱۱۱۰۰

دفتر تهران: خیابان انقلاب، بین وصال و قدس، نبش کوچه اسکو

 ۰۲۱-۶۶۴۰۲۶۰۰

  

دفتر رياست و معاونت ها

 

رئيس دفتر رياست (هاشم نظری زاده)

۳۲۱۱۱۲۵۲

کارشناس دفتر ریاست(محسن احسانی)۳۲۱۱۱۲۵۲

مسئول دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع (محسن اسدی)

۳۲۱۱۱۲۴۷

مسئول دفتر معاونت پژوهش، آموزش و فناوري (حسن اسلام بيگي)

۳۲۱۱۱۳۳۱

  
كارشناس مسئول برنامه ریزی( قدرت امیر عیوضی)۳۲۱۱۱۴۰۷
  

روابط عمومي

 

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین المللی (محمد سلیمی)

۳۲۱۱۱۲۰۴
كارشناس مسئول روابط عمومي (حميدرضا محمدي)۳۲۱۱۱۲۰۰
کارشناس روابط عمومی (وحید یزدانی)۳۲۱۱۱۲۰۶

فكس روابط عمومي

۰۲۵-۳۲۸۰۶۰۰۱

  

كارشناسان گروه هاي پژوهشي

 

كارشناس گروه علوم سياسي (سیدمحمدامین حسینی)

۳۲۱۱۱۳۲۹

كارشناس گروه فلسفه و كلام (حسن نصرالهي)

۳۲۱۱۱۳۷۶

كارشناس گروه جامعه شناسي (عنايت الله خزاعلي)

۳۲۱۱۱۳۵۱

كارشناس گروه حقوق (محمد دهقان)

۳۲۱۱۱۲۶۸

كارشناس گروه اقتصاد (سيد محمد امام)

۳۲۱۱۱۳۵۹

كارشناس گروه علوم تربيتي (محمد حسین کاظمی زاده)

۳۲۱۱۱۳۶۲

كارشناس گروه مديريت (سیدمحمد امین حسینی)

۳۲۱۱۱۳۲۹

كارشناس گروه تاريخ اسلام (اسماعيل يارمحمدي)

۳۲۱۱۱۳۵۲

كارشناس گروه قرآن پژوهي (حسن نصرالهی)

۳۲۱۱۱۳۷۶

كارشناس گروه روانشناسي (مرتضي برزگر)

۳۲۱۱۱۳۵۵

كارشناس گروه فلسفه علوم انساني (سيدعلي طوسي)

۳۲۱۱۱۳۶۱

کارشناس کار ویژه تدوین درسنامه های قرآنی (محمد حسین کاظمی زاده)

۳۲۱۱۱۳۶۲

کارشناس گروه خانواده (محمد دهقانی)

۳۲۱۱۱۳۷۷

  

مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره خانواده

 
کارشناس مرکز

۳۲۱۱۱۲۹۸

۳۲۱۱۱۲۹۹

۳۲۲۸۱۲۷۷۷

  

مديران داخلي نشريات

 

مدير داخلي نشريه اسلام و علوم اجتماعي (عنايت الله خزاعلي)

۳۲۱۱۱۳۵۱

مدير داخلي نشريه تربيت اسلامي (حیدر فروزان)

۳۲۱۱۱۳۶۲

مدير داخلي نشريه جستارهاي اقتصادي ايران (سيدمحمد امام)

۳۲۱۱۱۳۵۹

مدير داخلي نشريه روش شناسي علوم انساني (سيدعلي طوسي)

۳۲۱۱۱۳۶۱

مدير داخلي نشريه اسلام و مديريت (سیدمحمد امین حسینی)

۳۲۱۱۱۳۲۹

مدير داخلي نشريه مطالعات اسلام و روانشناسي (مرتضي برزگر)

۳۲۱۱۱۳۵۵

  

چاپ، فروش و توزیع

 

كارشناس مسئول چاپ و نشر (جواد گائینی)

۳۲۱۱۱۲۷۹

توزيع و فروش ()

۳۲۱۱۱۲۱۹

  

آموزش و تحصيلات تكميلي

 

مدير آموزش و تحصيلات تكميلي (دكتر فولادی)

۳۲۱۱۱۲۶۱

كارشناس مسئول خدمات آموزشي (سيد حسين مرتضوي)

۳۲۱۱۱۲۶۲

  

فناوري اطلاعات

 

رئيس گروه فناوري اطلاعات (حجت الاسلام احسان سرخه‌اي)

۳۲۱۱۱۲۶۷

كارشناس مسئول فناوري اطلاعات (امير حسين عظيمي پور)

۳۲۱۱۱۲۶۴

كارشناس برنامه نويسي سيستم (سيد محمد سعيد موسوي)

۳۲۱۱۱۲۶۳

کارشناس تحلیل گر سیستم (سيد مهدي موسوي نسب)

۳۲۱۱۱۲۶۵

  

امور پژوهش و همكاري‌هاي علمي

 

مدير امور پژوهشي و همكاري هاي علمي ()

 

معاون مديريت امور پژوهشي و همكاري هاي علمي (فرهاد سلطاني)

۳۲۱۱۱۲۳۶

رئيس گروه همكاريهاي علمي (مهدي غلامي)

۳۲۱۱۱۲۳۵

رئیس گروه امور پژوهشي (علي قرباني)

۳۲۱۱۱۲۳۹

کارشناس مسئول برنامه ریزی‌ نظارت و ارزیابی پژوهشی (ابراهیم عابدینی)۳۲۱۱۱۲۰۸
  

آماده سازی و نشر

 

رئیس اداره آماده سازی ونشر (سيدعدنان اسلامي)

۳۲۱۱۱۲۴۰

کارشناس مسئول مجلات (حسین عسگری)۳۲۱۱۱۲۷۵
  

كتابخانه

 

مدير كتابخانه، مركز اطلاع رساني و مدارك علمي (ابوالفضل احمدي)

۳۲۱۱۱۳۰۱

رئيس اداره اطلاع رساني و مدارك علمي (محمد ساجدي)

۳۲۱۱۱۳۰۲

رئیس اداره خدمات فنی (داود اصغرپور)

۳۲۱۱۱۳۰۴

کارشناس تامین منبع (داود اصغرپور) 
  

امور حقوقي

 

كارشناس امور حقوقی و قراردادها (حسن سلطانی)

۳۲۱۱۱۲۲۵

  

دبيرخانه هيات جذب

 

مسئول دبیرخانه هیات اجرائی جذب (دکتر سید علی حسینی‌زاده)

۳۲۱۱۱۲۵۲

كارشناس جذب (مهدي محبي)

۳۲۱۱۱۲۴۵

  

مديريت منابع انساني و پشتيباني

 

مديریت منابع انساني و پشتيباني (حیدر فروزان)

۳۲۱۱۱۲۳۲

رئیس اداره كارگزيني (حسين حسيني طايقاني )

۳۲۱۱۱۲۳۱

كارشناس مسئول پشتیبانی و تدارکات (علي يحيايي)

۳۲۱۱۱۲۳۶

مسئول دبيرخانه (علي سعادتي)

۳۲۱۱۱۲۲۲

مسئول نقليه (عليرضا رئيسيان)

۳۲۱۱۱۴۰۱

مسئول تاسیسات (امیر افرادی)

۳۲۱۱۱۲۳۳

مسئول دفتر تهران (اصغر ولي زاده)

۰۲۱-۶۶۴۰۲۶۰۰

واحد تكثير (شهريار عمو)

۳۲۱۱۱۲۴۹

امور پیک۳۲۱۱۱۲۲۸
  

مديريت مالي

 

مدیر امور مالی (هادی فاضلی نیا)

۳۲۱۱۱۲۱۸

معاون مدیریت امور مالی (مهدی اخلاقی)

۳۲۱۱۱۲۱۳

رئيس اداره دفترداري و تنظيم حسابها (حسن اسماعيلي)

۳۲۱۱۱۲۱۴

رئيس اداره دريافت ، پرداخت و اعتبارات (مهدي اخلاقي)

۳۲۱۱۱۲۱۳

رئيس اداره رسيدگي به اسناد (هادي فاضلي نيا)

۳۲۱۱۱۲۱۸

كارشناس مسئول امور مالي (ابوالفضل بیاتی)

۳۲۱۱۱۲۱۵

کارشناس مسئول امور مالی (علي قاضی)

۳۲۱۱۱۲۱۶

  

مديريت  بودجه ، تشكيلات و تحول اداري

 

مدير بودجه ، تشكيلات و تحول اداري (داود خالصي)

۳۲۱۱۱۲۲۳

رئيس گروه بودجه ، آمار و اطلاعات (هاشم نظري زاده)

۳۲۱۱۱۲۲۶

کارشناس تشکیلات و طبقه بندی مشاغل (روح الله کرم بابائی)

۳۲۱۱۱۲۲۴

  

دفتر فني

 

سرپرست دفتر فني ()

۳۲۱۱۱۲۲۱

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.