ليست تلفن

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قم - ابتداي شهرك پرديسان بعد از دانشگاه آزاد اسلامي 

پست الكترونيك:info@rihu.ac.ir

صندوق پستي:  ۳۷۱۸۵/۳۱۵۱

كد پستي: ۳۷۴۹۱۱۳۳۶۱


تهران: خيابان انقلاب، بين وصال و قدس، نبش كوي اُسكو
تلفن:  ۳۶۶۴۰۲۶۰۰ ۰۲۱

                                                                    

راهنماي تماس با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

كد قم

۰۲۵

فكس دبيرخانه

۳۲۸۰۳۰۹۰

تلفكس دفتر رياست

۳۲۸۰۶۰۰۶

پيش شماره پژوهشگاه (مخابرات)

۳۲۱۱۱

  

دفتر رياست و معاونت ها

 

رئيس دفتر رياست (جواد گاييني)

۲۵۲

مسئول دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع (علي قاضي)

۲۴۷

مسئول دفتر معاونت پژوهش، آموزش و فناوري(حسن اسلام بيگي)

۳۳۱

  

روابط عمومي

 

رييس اداره روابط عمومي (محمدحسين كاظمي زاده)

۲۰۶

كارشناس مسئول روابط عمومي (حميدرضا محمدي)

۲۰۰

كارشناس پايگاه اینترنتی- Web Master (محمد سليمي)

۲۰۴

فكس روابط عمومي۳۲۸۰۶۰۰۱
  

كارشناسان گروه هاي پژوهشي

 

كارشناس گروه علوم سياسي (محسن يوسفي)

۳۷۱

كارشناس گروه فلسفه و كلام (حسن نصرالهي)

۳۷۶

كارشناس گروه جامعه شناسي (عنايت الله خزاعلي)

۳۵۱

كارشناس گروه حقوق (محسن احساني)

۳۷۷

كارشناس گروه اقتصاد (سيدمحمد امام)

۳۵۹

كارشناس گروه علوم تربيتي (حيدر فروزان)

۳۶۲

كارشناس گروه مديريت (علي قاضي)

۲۴۷

كارشناس گروه تاريخ اسلام (اسماعيل يارمحمدي)

۳۵۲

كارشناس گروه قرآن پژوهي (محسن يوسفي)

۳۷۱

كارشناس گروه روانشناسي (مرتضي برزگر)

۳۵۵

كارشناس گروه فلسفه علوم انساني (سيدعلي طوسي)

۳۶۱

  

مديران داخلي نشريات

 

مدير داخلي نشريه اسلام و علوم اجتماعي (عنايت الله خزاعلي)

۳۵۱

مدير داخلي نشريه تربيت اسلامي (سيدعدنان اسلامي)

۳۶۲

مدير داخلي نشريه جستارهاي اقتصادي ايران (سيدمحمد امام)

۳۵۹

مدير داخلي نشريه روش شناسي علوم انساني (سيدعلي طوسي)

۳۶۱

مدير داخلي نشريه اسلام و مديريت (علي يحيايي)

۳۶۶

مدير داخلي نشريه مطالعات اسلام و روانشناسي (مرتضي برزگر)

۳۵۵

  

انتشارات

 

سرپرست اداره چاپ و انتشارات(جواد گائيني)

۲۷۹

كارشناس مسئول چاپ و انتشارات(سيدحسين مرتضوي)

۲۸۰

مسئول بخش توزيع و فروش (روح اله كرم بابايي)

۲۸۵

كارشناس بازرگاني(محمد دهقان)

۲۱۹

  

تحصيلات تكميلي

 

مدير آموزش و تحصيلات تكميلي( دكتر طيب حسيني)

۲۷۷

كارشناس مسول خدمات آموزشي(سیدمحمدامين حسيني)

۲۶۲

  

فناوري اطلاعات

 

رئيس گروه فناوري اطلاعات (حجت الاسلام احسان سرخه‌اي)

 

كارشناس مسئول فناوري اطلاعات (امير حسين عظيمي پور)

۲۶۴

كارشناس برنامه نويسي سيستم(سيد محمد سعيد موسوي)

۲۶۳

كارشناس گروه فناوري اطلاعات(سيد مهدي موسوي نسب)

۲۶۵

  

امور پژوهش و همكاري‌هاي علمي

 

مدير امور پژوهشي و همكاري هاي علمي (دكتر علي سليمي)

 

معاون مديريت امور پژوهشي و همكاري هاي علمي (فرهاد سلطاني)

۲۳۶

رئيس گروه همكاريهاي علمي(مهدي غلامي)

۲۳۵

كارشناس مسئول امور پژوهشي(علي قرباني)

۲۳۹

كارشناس ويرايش(سيدعدنان اسلامي)

۲۴۰

  

كتابخانه

 

مدير كتابخانه، مركز اطلاع رساني و مدارك علمي (ابوالفضل احمدي)

۳۰۱

رئيس اداره اطلاع رساني و مدارك علمي (محمد ساجدي)

۳۰۲

رئیس اداره خدمات فنی (داود اصغرپور)

۳۰۴

ميز امانت (حسين عسگري)

۳۰۳

  

امور حقوقي

 

كارشناس حقوقي (محسن احساني)

۲۲۵

  

دبيرخانه هيات جذب

 

كارشناس جذب (مهدي محبي)

۲۴۵

  

مديريت منابع انساني و پشتيباني

 

مدير منابع انساني و پشتيباني (محمدرضا دوست كافي)

۲۲۷

رئيس اداره كارگزيني (محمد رضا دوست كافي)

۲۲۷

رئيس اداره امور عمومي (ابوالفضل بياتي)

۲۱۷

كارشناس مسئول كارپردازي (علي يحيايي)

۲۵۵

كارشناس مسئول اداره كارگزيني (حسين حسيني طايقاني)

۲۳۱

كارشناس كارگزيني هیات علمی (ابراهیم عابدینی)

۲۳۲

كارشناس اداره عمومي (وحيد يزداني)

۴۱۰

مسئول دبيرخانه (علي سعادتي)

۲۲۲

مسئول نقليه (عليرضا رئيسيان)

۴۰۱

مسئول تاسیسات(امیر افرادی) ۲۳۳

دفتر تهران(اصغر ولي زاده)

۶۶۴۰۲۶۰۰

مسئول واحد تكثير (شهريار عمو)

۲۴۹

مسئول پیک۲۲۸
  

مديريت مالي

 

مدير امور مالي (حسين سلطاني)

۲۱۸

رئيس اداره دفترداري و تنظيم حسابها(حسن اسماعيلي)

۲۱۴

رئيس اداره دريافت ، پرداخت و اعتبارات (مهدي اخلاقي)

۲۱۳

رئيس اداره رسيدگي به اسناد(هادي فاضلي نيا)

۲۱۶

كارشناس امور مالي ()

 

جمعدار اموال (علي سعادتي)

۲۲۲

  

مديريت  بودجه ، تشكيلات و تحول اداري

 

مدير بودجه ، تشكيلات و تحول اداري (داود خالصي)

۲۲۳

رئيس گروه بودجه ، آمار و اطلاعات (هاشم نظري زاده)

۲۲۶

كارشناس مسئول بهره وري، تحول اداري و آموزش (محسن اسدی)

۲۲۴

  

دفتر فني

 

سرپرست دفتر فني (علي براتي)

۲۲۱

  

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.