اطلاعيه وام دانشجويياطلاعيه وام دانشجويي
دانشجويان محترم مدارك لازم جهت وام دانشجويي به شرح زير مي باشد:
۱. تكميل فرم درخواست وام
۲. تصوير شناسنامه
۳.تصوير كارت دانشجويي
۴.كپي كارت ملي
۵. شماره حساب عابر بانك تجارت
۶.تكميل فرم تعهد محضري به همراه حكم ضامن
 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.