ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کرسی نظریه­ پردازی « عینیت و ماهیت وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام7571396
2كرسي ترويجي «ارزيابي سرشت اخلاقی معرفت»جوادپور غلامحسینفلسفه و كلام10361395
3کرسی ترویجی « تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن (شایستگی)»طالبی محمدحسینحقوق6481395
4کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق13761395
5اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني12341395
6پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق19971395
7اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي27741395
8پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي31701395
9كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني100481394
10كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي93081394
11پيش اجلاسيه كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن كريم»سعيدي روشن محمدباقر65201393