ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کرسی نظریه­ پردازی « عینیت و ماهیت وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام3311396
2كرسي ترويجي «ارزيابي سرشت اخلاقی معرفت»جوادپور غلامحسینفلسفه و كلام6571395
3کرسی ترویجی « تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن (شایستگی)»طالبی محمدحسینحقوق3201395
4کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق9781395
5اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني9061395
6پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق16421395
7اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي23841395
8پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي30041395
9كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني96171394
10كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي86741394
11پيش اجلاسيه كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن كريم»سعيدي روشن محمدباقر63221393