ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21برگزاري كرسي علمي ترويجي مباني جريان تفسير سلفي48241394
22كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي123431394
23برگزاري كرسي علمي ترويجي نظريه سبك زندگي تجويزي اسلام23511394
24كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق16901394
25كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام15001394
26كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام15671394
27كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام15971394
28كرسي علمي ترويجي نقد مواضع مستشرقان و دگر انديشان مسلمان در بررسي عملك...هدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام16161394
29کرسی علمی ترویجی روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن...نظري حسن آقااقتصاد16561394
30كرسي علمي ترويجي مديريت تحول علوم انسانيآذربايجاني مسعودروان شناسي15961394
31کرسی علمی ترویجی عدالت اقتصادي با نگرش اسلاميعربي سيدهادياقتصاد13241394
32كرسي علمي ترويجي زوج‌درمانی اسلامیسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي16031394
33کرسی علمی ترویجی اصول راهبردي در تحول نظام تأمين اجتماعي ايرانحسيني سيدرضااقتصاد13471394
34كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي16561394
35كرسي علمي ترويجي در زمينه مفاهيم روانشناختي: هشيار و ناهشيار از ديدگاه...كاوياني محمدروان شناسي11741394
36کرسی علمی ترویجی الزامات دستوري بودن مبحث اقتصاد رفاه در اقتصاد اسلامي...كرمي محمد حسيناقتصاد9611394
37کرسی علمی ترویجی در زمينه دولت اسلامي لشكري عليرضااقتصاد9871394
38كرسي علمي ترويجي فلسفه روانشناسيآذربايجاني مسعودروان شناسي13421394
39كرسي علمي ترويجي مبانی روان‌شناختی و تربیتی حجاب و عفافسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي11081394
40کرسی علمی ترویجی روش تحقیق گراندد تئوری و استفاده از آن در پژوهش های ق...داوري محمدجامعه شناسي11651394
صفحه از 4
تعداد موارد : 66