ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21كرسي علمي ترويجي نقد مواضع مستشرقان و دگر انديشان مسلمان در بررسي عملك...هدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام15501394
22کرسی علمی ترویجی روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن...نظري حسن آقااقتصاد15941394
23كرسي علمي ترويجي مديريت تحول علوم انسانيآذربايجاني مسعودروان شناسي15001394
24کرسی علمی ترویجی عدالت اقتصادي با نگرش اسلاميعربي سيدهادياقتصاد12621394
25كرسي علمي ترويجي زوج‌درمانی اسلامیسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي15141394
26کرسی علمی ترویجی اصول راهبردي در تحول نظام تأمين اجتماعي ايرانحسيني سيدرضااقتصاد12741394
27كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي15631394
28كرسي علمي ترويجي در زمينه مفاهيم روانشناختي: هشيار و ناهشيار از ديدگاه...كاوياني محمدروان شناسي11171394
29کرسی علمی ترویجی الزامات دستوري بودن مبحث اقتصاد رفاه در اقتصاد اسلامي...كرمي محمد حسيناقتصاد8991394
30کرسی علمی ترویجی در زمينه دولت اسلامي لشكري عليرضااقتصاد9291394
31كرسي علمي ترويجي فلسفه روانشناسيآذربايجاني مسعودروان شناسي12771394
32كرسي علمي ترويجي مبانی روان‌شناختی و تربیتی حجاب و عفافسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي10441394
33کرسی علمی ترویجی روش تحقیق گراندد تئوری و استفاده از آن در پژوهش های ق...داوري محمدجامعه شناسي11011394
34كرسي علمي ترويجي خودشناسي با رويكرد يكپارچه توحيديشريفي نيا محمدحسينروان شناسي9751394
35کرسی علمی ترویجی رهيافتي بر نگاه شهيد مطهري نسبت به تحليل مسائل اجتماع...فولادی حفیظ اللهجامعه شناسي9061394
36كرسي علمي ترويجي نظريه يكپارچه توحيديشريفي نيا محمدحسينروان شناسي9681394
37کرسی علمی ترویجی راهکارهای کنترل کجروی از دیدگاه قرآنداوودي محمدجامعه شناسي11131394
38كرسي علمي ترويجي روان شناسي اختلافي زن و مردپناهی علی‌احمدروان شناسي8841394
39کرسی علمی ترویجی کاربرد تحليل محتواي کيفي قياسي در نظريه¬پردازي ديني د...سليمي عليجامعه شناسي8351394
40كرسي علمي ترويجي سيرتحول نظريه هاي رشد ديندارينوذري محمودروان شناسي8961394
صفحه از 3
تعداد موارد : 59