ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1كرسي ترويجي «ارزيابي سرشت اخلاقی معرفت»جوادپور غلامحسینفلسفه و كلام13121395
2پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام11051395
3کرسی ترویجی « تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن (شایستگی)»طالبی محمدحسینحقوق8521395
4کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق16581395
5اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني14851395
6پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق22461395
7اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي30101395
8پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي33051395
9کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ا...اقتصاد23331394
10كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي23621394
11كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا20521394
12برگزاری 41 کرسی علمی ترویجی در نیمه دوم سال21941394
13كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني103531394
14برگزاري كرسي علمي ترويجي مباني جريان تفسير سلفي40041394
15كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي97751394
16برگزاري كرسي علمي ترويجي نظريه سبك زندگي تجويزي اسلام14781394
17كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق10441394
18كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام10101394
19كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام8911394
20كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام10731394
صفحه از 3
تعداد موارد : 59