ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1كرسي ترويجي «ارزيابي سرشت اخلاقی معرفت»جوادپور غلامحسینفلسفه و كلام3181395
2کرسی ترویجی « تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن (شایستگی)»طالبی محمدحسینحقوق741395
3کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق6441395
4اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني6211395
5پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق13621395
6اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي20571395
7پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي28181395
8کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ا...اقتصاد18781394
9كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي17591394
10كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا14511394
11برگزاری 41 کرسی علمی ترویجی در نیمه دوم سال16221394
12كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني92151394
13برگزاري كرسي علمي ترويجي مباني جريان تفسير سلفي35191394
14كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي81321394
15برگزاري كرسي علمي ترويجي نظريه سبك زندگي تجويزي اسلام10581394
16كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق7031394
17كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام6501394
18كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام6061394
19كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام7601394
20كرسي علمي ترويجي نقد مواضع مستشرقان و دگر انديشان مسلمان در بررسي عملك...هدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام6371394
صفحه از 3
تعداد موارد : 58