ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی رابطه میان فرهنگ عامه و فرهنگ دینی(کدهای فرهنگی تمدن شرقی با...سانگ دو کیمجامعه شناسي2091397
2نشست علمی ظرفیت های حوزه و دانشگاه و تعامل این دوتوکل رحمتجامعه شناسي2741396
3نشست علمی راهکارهای کنترل انحرافات اجتماعی در نهج البلاغهفولادی حفیظ اللهجامعه شناسي36451395
4نقد پیش از چاپ کتاب «فلسفه علم و علم ديني با تاکید بر دیدگاه قرآن» كافي مجيدجامعه شناسي41011394
5انديشه شناسي اجتماعي متفكران مسلمانجامعه شناسي46951394
6پیش نشست دین و نظریه فرهنگیمصلح علی اصغرجامعه شناسي19601394
7نشست کلام و علوم اجتماعیجامعه شناسي14271392
8نشست ارائه چارچوب روش شناسي جامعه شناسي اسلاميحسين بستان (نجفى) 40471392
9نشست روش شناسي نظریه سازی در علوم اجتماعي اسلاميحسين بستان (نجفى) 27531390
10نشست جامعه شناسی خانواده در قرآن40541390
11نشست پارادایم جامعه شناسی اسلامی چیستی و روش شناسیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي13801389
12راهكارهاي تحكيم خانواده از منظر خانوادهجامعه شناسي6501389
13رابطه معرفت و جامعه از ديدگاه علامه طباطباييجامعه شناسي7201389
14نشست علمی پارادایم جامعه شناسی اسلامیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي27871389
15نشست اهمیت نظریه پردازی در علوم اجتماعیتوفیقی جامعه شناسي10981388