ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست واکاوی، همکاری و هم افزایی حوزه و دانشگاه با تاکید بر عرصه پژوهش غروي سيدمحمدجامعه شناسي1251397
2نشست علمی رابطه میان فرهنگ عامه و فرهنگ دینی(کدهای فرهنگی تمدن شرقی با...سانگ دو کیمجامعه شناسي3581397
3نشست علمی ظرفیت های حوزه و دانشگاه و تعامل این دوتوکل رحمتجامعه شناسي4201396
4نشست علمی راهکارهای کنترل انحرافات اجتماعی در نهج البلاغهفولادی حفیظ اللهجامعه شناسي37351395
5نقد پیش از چاپ کتاب «فلسفه علم و علم ديني با تاکید بر دیدگاه قرآن» كافي مجيدجامعه شناسي42241394
6انديشه شناسي اجتماعي متفكران مسلمانجامعه شناسي49231394
7پیش نشست دین و نظریه فرهنگیمصلح علی اصغرجامعه شناسي21021394
8نشست کلام و علوم اجتماعیجامعه شناسي15051392
9نشست ارائه چارچوب روش شناسي جامعه شناسي اسلاميحسين بستان (نجفى) 41691392
10نشست روش شناسي نظریه سازی در علوم اجتماعي اسلاميحسين بستان (نجفى) 28611390
11نشست جامعه شناسی خانواده در قرآن42491390
12نشست پارادایم جامعه شناسی اسلامی چیستی و روش شناسیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي14421389
13راهكارهاي تحكيم خانواده از منظر خانوادهجامعه شناسي7061389
14رابطه معرفت و جامعه از ديدگاه علامه طباطباييجامعه شناسي7761389
15نشست علمی پارادایم جامعه شناسی اسلامیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي29391389
16نشست اهمیت نظریه پردازی در علوم اجتماعیتوفیقی جامعه شناسي11681388