ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی ظرفیت های حوزه و دانشگاه و تعامل ین دوجامعه شناسي561396
2نشست علمی راهکارهای کنترل انحرافات اجتماعی در نهج البلاغهفولادی حفیظ اللهجامعه شناسي35461395
3نقد پیش از چاپ کتاب «فلسفه علم و علم ديني با تاکید بر دیدگاه قرآن» كافي مجيدجامعه شناسي39431394
4انديشه شناسي اجتماعي متفكران مسلمانجامعه شناسي44521394
5پیش نشست دین و نظریه فرهنگیمصلح علی اصغرجامعه شناسي18081394
6نشست کلام و علوم اجتماعیجامعه شناسي13611392
7نشست ارائه چارچوب روش شناسي جامعه شناسي اسلاميحسين بستان (نجفى) 39441392
8نشست روش شناسي نظریه سازی در علوم اجتماعي اسلاميحسين بستان (نجفى) 26391390
9نشست جامعه شناسی خانواده در قرآن38351390
10نشست پارادایم جامعه شناسی اسلامی چیستی و روش شناسیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي13151389
11راهكارهاي تحكيم خانواده از منظر خانوادهجامعه شناسي5921389
12رابطه معرفت و جامعه از ديدگاه علامه طباطباييجامعه شناسي6641389
13نشست علمی پارادایم جامعه شناسی اسلامیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي26211389
14نشست اهمیت نظریه پردازی در علوم اجتماعیتوفیقی جامعه شناسي10311388