ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی رابطه میان فرهنگ عامه و فرهنگ دینی(کدهای فرهنگی تمدن شرقی با...سانگ دو کیمجامعه شناسي951397
2نشست علمی ظرفیت های حوزه و دانشگاه و تعامل این دوتوکل رحمتجامعه شناسي1801396
3نشست علمی راهکارهای کنترل انحرافات اجتماعی در نهج البلاغهفولادی حفیظ اللهجامعه شناسي35911395
4نقد پیش از چاپ کتاب «فلسفه علم و علم ديني با تاکید بر دیدگاه قرآن» كافي مجيدجامعه شناسي40241394
5انديشه شناسي اجتماعي متفكران مسلمانجامعه شناسي45811394
6پیش نشست دین و نظریه فرهنگیمصلح علی اصغرجامعه شناسي18801394
7نشست کلام و علوم اجتماعیجامعه شناسي13931392
8نشست ارائه چارچوب روش شناسي جامعه شناسي اسلاميحسين بستان (نجفى) 39881392
9نشست روش شناسي نظریه سازی در علوم اجتماعي اسلاميحسين بستان (نجفى) 26881390
10نشست جامعه شناسی خانواده در قرآن39321390
11نشست پارادایم جامعه شناسی اسلامی چیستی و روش شناسیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي13451389
12راهكارهاي تحكيم خانواده از منظر خانوادهجامعه شناسي6181389
13رابطه معرفت و جامعه از ديدگاه علامه طباطباييجامعه شناسي6921389
14نشست علمی پارادایم جامعه شناسی اسلامیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي26961389
15نشست اهمیت نظریه پردازی در علوم اجتماعیتوفیقی جامعه شناسي10621388