ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی تخصصی عاشورا پژوهشیهدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام571396
2نشست علمی گفتمان شناسی درباره صلح امام حسن علیه السلامتاريخ اسلام34761395
3مسئله روش در پژوهش هاي تاريخي: بررسي و نقد روش رواييتاريخ اسلام31891395
4نقد کتاب «سیره نویسان و قرآن »، نمایشگاه کتاب قم داداش‏ نژاد منصورتاريخ اسلام37531394
5نشست غدیر از نگاه اهل سنتمحمدي رمضانتاريخ اسلام31891394
6نشست علمي تاملات روش شناسي در بازخواني آثار تاريخ نگاري اسلامي نخستينخانجانى قاسمتاريخ اسلام23291393
7نشست علمي مكاتب تأثيرگذار در عراق (مكتب شريف رضي، مكتب شريف مرتضي، مكت...قاسم خانجانى تاريخ اسلام21661393
8نشست علمی نقش گرایش های فکری یونس بن بکیر در سیره نگاریمرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام13461392
9نشست عتبات عالیات در مناسبات سیاسی ایران و عثمانی قرن نوزدهمعربخاني رسولتاريخ اسلام11891392
10نشست واگرايي و همگرايي گروه هاي فعّال در عصر رسول خدا(ص)حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام12131391
11نشست اِرهاص و معجزه از منظر تاريخمحمدي رمضانتاريخ اسلام10331391
12نقد و بررسي «اطلس تاريخ اسلام» مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام13821391
13نشست عاشورا پژوهي با محوريت كتاب بازتاب تفكر عثماني در واقعه كربلاهدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام10711391
14نشست علمي زندگي 12 امامداداش‏ نژاد منصورتاريخ اسلام11851389
15نقش قبايل شيعه در گسترش تشيعتاريخ اسلام11941389
16سيره نگاري ائمه (ع) از دو منظر منابع شيعي و اهل سنتتاريخ اسلام11131389
17نشست علمي حاكميت تفكر عثمانيهدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام11121389
18نشست آسیب شناسی مطالعات سیره معصومینيوسفي غروي محسنتاريخ اسلام11841387
19نشست مکاتب تاریخ نگاری عراق معاصر الكعبي نصير جبارتاريخ اسلام33551384
20نشست علمي تحقيقات تازه در باب خراسان شناسيحجه الاسلام عطاردی تاريخ اسلام11701383
صفحه از 2
تعداد موارد : 22