ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نشست علمی گفتمان شناسی درباره صلح امام حسن علیه السلامتاريخ اسلام20231395
2مسئله روش در پژوهش هاي تاريخي: بررسي و نقد روش رواييتاريخ اسلام17271395
3نقد کتاب «سیره نویسان و قرآن »، نمایشگاه کتاب قم داداش‏ نژاد منصورتاريخ اسلام30841394
4نشست غدیر از نگاه اهل سنتمحمدي رمضانتاريخ اسلام20241394
5نشست علمي تاملات روش شناسي در بازخواني آثار تاريخ نگاري اسلامي نخستينخانجانى قاسمتاريخ اسلام12171393
6نشست علمي مكاتب تأثيرگذار در عراق (مكتب شريف رضي، مكتب شريف مرتضي، مكت...قاسم خانجانى تاريخ اسلام14991393
7نشست علمی نقش گرایش های فکری یونس بن بکیر در سیره نگاریمرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام8041392
8نشست عتبات عالیات در مناسبات سیاسی ایران و عثمانی قرن نوزدهمعربخاني رسولتاريخ اسلام6611392
9نشست واگرايي و همگرايي گروه هاي فعّال در عصر رسول خدا(ص)حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام7221391
10نشست اِرهاص و معجزه از منظر تاريخمحمدي رمضانتاريخ اسلام6391391
11نقد و بررسي «اطلس تاريخ اسلام» مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام7641391
12نشست عاشورا پژوهي با محوريت كتاب بازتاب تفكر عثماني در واقعه كربلاهدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام6281391
13نشست علمي زندگي 12 امامداداش‏ نژاد منصورتاريخ اسلام7391389
14نقش قبايل شيعه در گسترش تشيعتاريخ اسلام7001389
15سيره نگاري ائمه (ع) از دو منظر منابع شيعي و اهل سنتتاريخ اسلام6891389
16نشست علمي حاكميت تفكر عثمانيهدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام6391389
17نشست آسیب شناسی مطالعات سیره معصومینيوسفي غروي محسنتاريخ اسلام6961387
18نشست مکاتب تاریخ نگاری عراق معاصر الكعبي نصير جبارتاريخ اسلام21171384
19نشست علمي تحقيقات تازه در باب خراسان شناسيحجه الاسلام عطاردی تاريخ اسلام6701383
20نشست علمي سيره نبوي و نظريه حكومت اسلامياعرافي عليرضاتاريخ اسلام7911383
صفحه از 2
تعداد موارد : 21