ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام40031394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني14561394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني14801390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني16301390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني8121390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني7221389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني9191389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني7791389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني15651388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني12271388