ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام49911394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني21781394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني22541390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني26321390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني13211390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني12281389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني14741389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني12921389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني23381388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني19471388