ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام49161394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني21211394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني21961390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني25501390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني12791390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني11921389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني14191389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني12411389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني22741388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني18811388