ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام48061394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني20181394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني21011390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني24191390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني11971390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني11471389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني13381389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني11711389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني21821388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني17901388