ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام48921394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني20931394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني21771390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني25191390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني12641390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني11811389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني14001389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني12231389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني22561388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني18621388