ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1تاریخ تشیع در کردستانعظیمی کیومرثتاريخ اسلام121395
2تاریخ‌نگاری محلی اسلامی‌ـ ایرانی‌در شبه قاره هندریاحی محمدحسینتاريخ اسلام101395
3تطورشناسی سیره‌نگاری: با تکیه بر نقش اصحاب امامانحسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام111395
4نقد و بررسی طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرانیانخزائیلی محمدباقرتاريخ اسلام91395
5تاریخ‌نگاری مصر و شام در دوره ایوبیانبادكوبه هزاوه احمدتاريخ اسلام141395
6تاریخ سیاسی، فرهنگی واجتماعی تشیع در آذربایجانشاهمرادی سیدمسعودتاريخ اسلام12631395
7خاندانهاي شيعه: خاندان ابورافعداداش‏ نژاد منصورتاريخ اسلام17531395
8دولت ادریسیانچلونگر محمد عليتاريخ اسلام10811394
9تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد هشتم)ناصري طاهري عبداللهتاريخ اسلام40231394
10کتاب مغازی یونس بن بکیرمرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام7361394
11تاریخ‌نگاری یونس بن بکیر در تدوين سيره نبويمرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام8251394
12تاریخ نگاری محدث قمیبانشی رحمت اللهتاريخ اسلام38631394
13حیات علمی و فرهنگی شیعیان امامیه از قرن پنجم تا نیمه قرن هفتمیعقوبی محمدطاهرتاريخ اسلام30791394
14دانشنامه سيره نبوي 3تاريخ اسلام5831394
15منابع تاریخی شیعه تا قرن پنجمهدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام9981394
16تاریخ سیاسی ــ اجتماعی مصر پس از اسلامآزادي فيروزتاريخ اسلام13471394
17تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد نهم)ناصري طاهري عبداللهتاريخ اسلام48521394
18تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد دهم) قسمت اولناصري طاهري عبداللهتاريخ اسلام46281394
19تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد دهم) قسمت دومناصري طاهري عبداللهتاريخ اسلام48881394
20تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد دوازدهم)ناصري طاهري عبداللهتاريخ اسلام57601394
صفحه از 5
تعداد موارد : 93