ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21شناخت درمانگری گروهیفری مایکلروان شناسي34541388
22روش شناسی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتیلطف آبادي حسينروان شناسي42511388
23روان شناسی و تبلیغات با تأکید بر تبلیغ دینیكاوياني محمدروان شناسي22751387
24روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمزآذربايجاني مسعودروان شناسي53741387
25کتاب شناسی (توصیفی ــ تحلیلی) اسلام و روان شناسی (جلد اول)رفيعي بهروزروان شناسي20561385
26درآمدی بر روان شناسی دینآذربايجاني مسعودروان شناسي26781385
27خانواده در نگرش اسلام و روان‏شناسىسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي239591385
28معرفی مقیاس های دینیهود رالفروان شناسي23461382
29روان‏شناسى اجتماعى با نگرش به منابع اسلامىسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي352821382
30مقياس سنجش ديندارى: تهيه و ساخت آزمون جهت گيري مذهبي با تكيه بر اسلام دکتر مسعود آذربايجاني روان شناسي272401382
صفحه از 2
تعداد موارد : 30