ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي1871395
2مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي14571395
3مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي25601393
4مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي23561393
5گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي31671392
6کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي13011392
7سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي19101390
8سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي17281390
9پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي799141383
10فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي910591379