ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21نظریه ها و نظام های حقوقیخسروشاهی قدرت اللهحقوق51371391
22تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللهاشمی سیدحسینحقوق39521390
23بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامیراثي ورعي سيد جوادحقوق38541390
24اصول فقه کاربردی 2 (ادله و منابع فقه)قافي حسینحقوق88831390
25حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم)محقق داماد سیدمصطفیحقوق48341389
26مقدمه علم حقوقدانش پژوه مصطفيحقوق30861389
27الجنسیه فی الفقه الاسلامیدانش پژوه مصطفي30531388
28مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد دوم)قیاسی جلال الدینحقوق36931388
29گزینش رهبر و نظارت بر آنجوان آراسته حسينحقوق22341388
30مبانی رویکرد اجتماعی به حقوقعليزاده عبدالرضاجامعه شناسي52161387
31قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیزات، قصاص و دیات)حاجی ده آبادی احمدحقوق43481387
32فلسفه حقوق (مبانی و کارکردها)موراوتز توماسحقوق20601387
33نظریه حقوقی ناب (مدخلی به مسائل نظریه حقوقی)کلسن هانسحقوق24041387
34اصول فقه کاربردی 1 (مباحث الفاظ)قافي حسینحقوق81511385
35اسلام و حقوق بين‏الملل خصوصى (جلد اول)دانش پژوه مصطفيحقوق358121381
36مطالعه تطبيقي حقوق جزاى عمومى (جلد اول)‏جلال الدين قياسي ، حميد دهقان حقوق445641380
صفحه از 2
تعداد موارد : 36