ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21نظریه ها و نظام های حقوقیخسروشاهی قدرت اللهحقوق52531391
22تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللهاشمی سیدحسینحقوق40431390
23بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامیراثي ورعي سيد جوادحقوق39801390
24اصول فقه کاربردی 2 (ادله و منابع فقه)قافي حسینحقوق92451390
25حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم)محقق داماد سیدمصطفیحقوق50331389
26مقدمه علم حقوقدانش پژوه مصطفيحقوق33481389
27الجنسیه فی الفقه الاسلامیدانش پژوه مصطفي31451388
28مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد دوم)قیاسی جلال الدینحقوق37931388
29گزینش رهبر و نظارت بر آنجوان آراسته حسينحقوق23251388
30مبانی رویکرد اجتماعی به حقوقعليزاده عبدالرضاجامعه شناسي53821387
31قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیزات، قصاص و دیات)حاجی ده آبادی احمدحقوق45621387
32فلسفه حقوق (مبانی و کارکردها)موراوتز توماسحقوق21071387
33نظریه حقوقی ناب (مدخلی به مسائل نظریه حقوقی)کلسن هانسحقوق24681387
34اصول فقه کاربردی 1 (مباحث الفاظ)قافی حسینحقوق84001385
35اسلام و حقوق بين‏الملل خصوصى (جلد اول)دانش پژوه مصطفيحقوق361041381
36مطالعه تطبيقي حقوق جزاى عمومى (جلد اول)‏جلال الدين قياسي ، حميد دهقان حقوق447931380
صفحه از 2
تعداد موارد : 36