ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللهاشمی سیدحسینحقوق38071390
22بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامیراثي ورعي سيد جوادحقوق36351390
23اصول فقه کاربردی 2 (ادله و منابع فقه)قافي حسینحقوق83091390
24حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم)محقق داماد سیدمصطفیحقوق44441389
25مقدمه علم حقوقدانش پژوه مصطفيحقوق28591389
26الجنسیه فی الفقه الاسلامیدانش پژوه مصطفي28911388
27مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد دوم)قیاسی جلال الدینحقوق35421388
28گزینش رهبر و نظارت بر آنجوان آراسته حسينحقوق20851388
29مبانی رویکرد اجتماعی به حقوقعليزاده عبدالرضاجامعه شناسي49591387
30قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیزات، قصاص و دیات)حاجی ده آبادی احمدحقوق40471387
31فلسفه حقوق (مبانی و کارکردها)موراوتز توماسحقوق19681387
32نظریه حقوقی ناب (مدخلی به مسائل نظریه حقوقی)کلسن هانسحقوق22781387
33اصول فقه کاربردی 1 (مباحث الفاظ)قافي حسینحقوق77491385
34اسلام و حقوق بين‏الملل خصوصى (جلد اول)دانش پژوه مصطفيحقوق354341381
35مطالعه تطبيقي حقوق جزاى عمومى (جلد اول)‏جلال الدين قياسي ، حميد دهقان حقوق442211380
صفحه از 2
تعداد موارد : 35