ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21آسیب شناسی جریان های تفسیری (جلد دوم)اسعدي محمدعلوم قرآني58741392
22رهیافتی قرآنی به نظریه نظام احسنپورروستایی جوادعلوم قرآني31001392
23درسنامه تاریخ تفسیر قرآن کریم (جلد اول) از عصر نزول تا پایان غیبت صغرابابايي علي اكبرعلوم قرآني33621392
24بررسی مکاتب و روش های تفسیری (جلد دوم)بابايي علي اكبرعلوم قرآني59151391
25بررسی مکاتب و روش های تفسیری (جلد اول)بابايي علي اكبرعلوم قرآني61481391
26روش شناسی ترجمه قرآن کریمجواهری سیدمحمدحسنعلوم قرآني40751391
27مکاتب تفسیری (جلد سوم)بابايي علي اكبرعلوم قرآني29851391
28نظریه تفسیر متنواعظی احمدعلوم قرآني57231390
29پژوهشی در محکم و متشابهاسعدي محمدعلوم قرآني39011390
30بررسی تطبیقی معناشناسی امام و مقام امامت از دیدگاه مفسران فریقیننجارزادگان فتح اللهعلوم قرآني37341390
31درآمدی بر دانش مفردات قرآنطيب حسينی سيدمحمودعلوم قرآني68551390
32بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدویت و شخصیت شناسی امام مهدی(عج) در دیدگاه ف...نجارزادگان فتح اللهعلوم قرآني25981389
33زبان قرآن و مسائل آنسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني44041389
34آسيب شناسي جريان هاي تفسيري (جلد اول)اسعدي محمدعلوم قرآني700101389
35بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت در دیدگاه فریقیننجارزادگان فتح اللهعلوم قرآني26871388
36بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقیننجارزادگان فتح اللهعلوم قرآني28531388
37چند معنایی در قرآن کریمطيب حسينی سيدمحمودعلوم قرآني26181388
38درسنامه ترجمه؛ اصول، مبانی و فرایند ترجمه قرآن کریمجواهری سیدمحمدحسنعلوم قرآني50901388
39حمل قرآنخوش منش ابوالفضلعلوم قرآني13811388
40پرسمان عصمتبابايي علي اكبرعلوم قرآني19851388
صفحه از 3
تعداد موارد : 47