ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21پرورش خلاقیت در سازمان با نگاهی به متون اسلامیپرکان حسینمديريت20961391
22الگوی رهبری امام خمینی(ره)شفيعي عباسمديريت46691391
23الگوی مدیریت اثر بخش مسجدعباسي رسولمديريت29441391
24درسنامه مبانی معرفت شناسی تئوری های سازمان و مدیریتگائینی ابوالفضلمديريت55731390
25نقدی بر دانش مدیریت (پژوهش مدیریتی و دانش مدیریت)گریزری پالمديريت25911389
26سبک رهبری امام خمینی(ره)شفيعي عباسمديريت50251387
27رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)شفيعي عباسرفتار سازماني52051385
28مدیریت در اسلامخدمتي ابوطالبمديريت44001383
29مديريت علويخدمتي ابوطالبمديريت894341381
صفحه از 2
تعداد موارد : 29