ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21پرورش خلاقیت در سازمان با نگاهی به متون اسلامیپرکان حسینمديريت20161391
22الگوی رهبری امام خمینی(ره)شفيعي عباسمديريت44461391
23الگوی مدیریت اثر بخش مسجدعباسي رسولمديريت27671391
24درسنامه مبانی معرفت شناسی تئوری های سازمان و مدیریتگائینی ابوالفضلمديريت53751390
25نقدی بر دانش مدیریت (پژوهش مدیریتی و دانش مدیریت)گریزری پالمديريت24901389
26سبک رهبری امام خمینی(ره)شفيعي عباسمديريت48281387
27رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)شفيعي عباسرفتار سازماني49051385
28مدیریت در اسلامخدمتي ابوطالبمديريت41101383
29مديريت علويخدمتي ابوطالبمديريت853911381
صفحه از 2
تعداد موارد : 29