ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21پرورش خلاقیت در سازمان با نگاهی به متون اسلامیپرکان حسینمديريت21531391
22الگوی رهبری امام خمینی(ره)شفيعي عباسمديريت47941391
23الگوی مدیریت اثر بخش مسجدعباسي رسولمديريت30451391
24درسنامه مبانی معرفت شناسی تئوری های سازمان و مدیریتگائینی ابوالفضلمديريت57321390
25نقدی بر دانش مدیریت (پژوهش مدیریتی و دانش مدیریت)گریزری پالمديريت26471389
26سبک رهبری امام خمینی(ره)شفيعي عباسمديريت51311387
27رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)شفيعي عباسرفتار سازماني54031385
28مدیریت در اسلامخدمتي ابوطالبمديريت46051383
29مديريت علويخدمتي ابوطالبمديريت918211381
صفحه از 2
تعداد موارد : 29