ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام31671395
2هيات علمي گروه فلسفه و كلام20641395
3نشست علمی تخصصی استاد مطهری و عقلانیت در تفکر اسلامیشيرواني علي34471393
4نشست علمی تقریری نوین از برهان وجودیشيرواني عليفلسفه و كلام25021392
5نشست نسبت تجربه ديني و اخلاقيشيرواني علي39111391
6فلسفه دین دیوید هیومفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام53361390
7تأملى در پيش‏فرضها و محدوديتهاى سنجش ديندارىموحّد ابطحي سيد محمدتقيفلسفه و كلام32131390
8نشست خود گروی اخلاقیشيرواني عليفلسفه و كلام25141390
9نشست معجزه و معجزه نگاریفتحعليخاني محمدفلسفه و كلام22391390
10نشست وحی و تجربه دینیآذربايجاني مسعودفلسفه و كلام23501390
11نشست تجربه های تفسیری در بوته نقد (تفکر انتقادی و تجربه های تقسیری)18091390
12گروه فلسفه و كلام147541388
13اسلامى سازى معرفت: ديروز و امروزطه جابر العلوانى فلسفه علوم انساني15471379