ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1ثبت نشریات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سیستم جهانی ثبت حقوق معنوی آثار ...121397
2نشست علمی «غربت در غرب» برگزار شد241397
3سخنرانی استاد رشته مردم شناسی و زبان شناسی دانشگاه سئول در نشست علمی ...291397
4نشست علمی نقد کتاب «طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرا...291397
5انتشار بیست و هفتمین شماره مجله «تربیت اسلامی»251397
6برگزاری نشست معرفی و بررسی طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی361397
7جریان شناسی تفسیر اجتماعی عقلیاسعدي محمدعلوم قرآني701397
8حمل قرآن (پژوهشی در روش‌شناسی تعلیم و تحفیظ قرآن مجید)خوش منش ابوالفضلعلوم قرآني511397
9جریان شناسی تفسیر تربیتیاسعدي محمدعلوم قرآني761397
10پذیرش مقاله عضو هیأت علمی پژوهشگاه در ششمین کنفرانس بین المللی رویکرد ...741397
11ویراست دوم کتاب «حمل قرآن» منتشر شد581397
12چاپ هفتم کتاب «درآمدی بر دانش مفردات قرآن» منتشر شد421397
13سه گانه «اصول فقه کاربردی» جای خود را در بازار نشر تثبیت کرد621397
14مصطفی کاظمی نجف آبادی211397
15بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی حامی مالی فاز دوم دانشنامه سیره نبوی(ص)861397
16چاپ پانزدهم کتاب «درآمدی بر روان شناسی دین» به زودی منتشر می شود701397
17از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کتاب «اشتغال زنان با تأکید برآسیب ها و ...921397
18انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان تبلیغات...851397
19کتاب سیره تربیتی پیامبر«ص» و اهل بیت «ع» به چاپ دهم رسید951397
20بازدید استاد تاریخ اسلام دانشگاه کوفه از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه821397
صفحه از 154
تعداد موارد : 3073