ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1محمد سلیمی1281398
2کارشناس تشکیلات و طبقه بندی مشاغل1241398
3رئیس دفتر ریاست1381398
4مدير داخلي نشريه اسلام و علوم اجتماعي1181398
5مجید کافی1931397
6كارشناس مسئول كارپردازي (علی یحیائی)14761396
7کارشناس مسئول برنامه ریزی‌ نظارت و ارزیابی پژوهشی (ابراهیم عابدینی)13361396
8مدير داخلي نشريه مطالعات اسلام و روانشناسي28131393
9مدير داخلي نشريه روش شناسي علوم انساني (سيد علي طوسي)54771393
10مدير داخلي نشريه جستارهاي اقتصادي ايران (سيد محمد امام)27841393
11كارشناس گروه فلسفه و كلام (حسن نصرالهي)35931393
12مدير داخلي نشريه اسلام و مديريت ()24641393
13كارشناس مسئول فناوري اطلاعات (امير حسين عظيمي پور)36501392
14كارشناس برنامه نويسي سيستم(سيد محمد سعيد موسوي)22321392
15كارشناس تحلیلگر سیستم گروه فناوري اطلاعات(سيد مهدي موسوي نسب)18731392
16رئيس اداره دفترداري و تنظيم حساب‌ها (حسن اسماعیلی)18491392
17مدیر امور مالي (هادی فاضلی نیا)17511392
18مدير بودجه ، تشكيلات و تحول اداري (داود خالصي)11831392
19كارشناس مسئول اداره كارگزینی ()16881392
20دفتر تهران(اصغر ولي زاده) 5321392
صفحه از 3
تعداد موارد : 44