ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1مجید کافی121397
2كارشناس مسئول كارپردازي (وحيد يزداني)12211396
3كارشناس اداره عمومي ()13211396
4كارشناس جذب (مهدی محبی)10781396
5کارشناس مسئول برنامه ریزی‌ نظارت و ارزیابی پژوهشی (ابراهیم عابدینی)11151396
6كارشناس بازرگاني و چاپ (محمد دهقانی)15451395
7كارشناس پايگاه اطلاع رساني ()16111395
8مدير داخلي نشريه اسلام و علوم اجتماعي (عنايت الله خزاعلي)27931393
9مدير داخلي نشريه تربيت اسلامي (حیدر فروزان)26481393
10مدير داخلي نشريه روش شناسي علوم انساني (سيد علي طوسي)51651393
11مدير داخلي نشريه جستارهاي اقتصادي ايران (سيد محمد امام)24601393
12كارشناس گروه علوم سياسي (محسن يوسفي)27841393
13كارشناس گروه فلسفه و كلام (حسن نصرالهي)31171393
14مدير داخلي نشريه اسلام و مديريت (محمد سلیمی)21881393
15مدير داخلي نشريه مطالعات اسلام و روانشناسي (مرتضي برزگر)25711393
16كارشناس مسئول گروه هماهنگي ، برنامه ريزي و‌ نظارت و ارزيابي پژوهشگاه (...9041392
17كارشناس مسئول فناوري اطلاعات (امير حسين عظيمي پور)32731392
18كارشناس برنامه نويسي سيستم(سيد محمد سعيد موسوي)19631392
19مدير امور پژوهشي و همكاري‌هاي علمي(دكتر علي سليمي)21221392
20كارشناس تحلیلگر سیستم گروه فناوري اطلاعات(سيد مهدي موسوي نسب)16521392
صفحه از 3
تعداد موارد : 58