ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1هادی موسوی531397
2محمد شجاعیان541397
3مجید کافی841397
4كارشناس اداره عمومي ()14171396
5كارشناس مسئول كارپردازي (علی یحیائی)13401396
6كارشناس جذب (مهدی محبی)11771396
7کارشناس مسئول برنامه ریزی‌ نظارت و ارزیابی پژوهشی (ابراهیم عابدینی)12091396
8كارشناس بازرگاني و چاپ (محمد دهقانی)16901395
9كارشناس پايگاه اطلاع رساني ()17471395
10مدير داخلي نشريه اسلام و علوم اجتماعي (عنايت الله خزاعلي)29161393
11مدير داخلي نشريه تربيت اسلامي (حیدر فروزان)27461393
12مدير داخلي نشريه روش شناسي علوم انساني (سيد علي طوسي)52941393
13مدير داخلي نشريه جستارهاي اقتصادي ايران (سيد محمد امام)25971393
14كارشناس گروه علوم سياسي (محسن يوسفي)29341393
15كارشناس گروه فلسفه و كلام (حسن نصرالهي)33171393
16مدير داخلي نشريه اسلام و مديريت (محمد سلیمی)23331393
17مدير داخلي نشريه مطالعات اسلام و روانشناسي (مرتضي برزگر)26801393
18كارشناس مسئول گروه هماهنگي ، برنامه ريزي و‌ نظارت و ارزيابي پژوهشگاه (...9581392
19كارشناس مسئول فناوري اطلاعات (امير حسين عظيمي پور)34381392
20كارشناس برنامه نويسي سيستم(سيد محمد سعيد موسوي)20891392
صفحه از 3
تعداد موارد : 60