ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1هادی موسوی61397
2محمد شجاعیان61397
3مجید کافی351397
4كارشناس اداره عمومي ()13531396
5كارشناس مسئول كارپردازي ()12501396
6كارشناس جذب (مهدی محبی)11091396
7کارشناس مسئول برنامه ریزی‌ نظارت و ارزیابی پژوهشی (ابراهیم عابدینی)11431396
8كارشناس بازرگاني و چاپ (محمد دهقانی)15931395
9كارشناس پايگاه اطلاع رساني ()16481395
10مدير داخلي نشريه اسلام و علوم اجتماعي (عنايت الله خزاعلي)28321393
11مدير داخلي نشريه تربيت اسلامي (حیدر فروزان)26781393
12مدير داخلي نشريه روش شناسي علوم انساني (سيد علي طوسي)52081393
13مدير داخلي نشريه جستارهاي اقتصادي ايران (سيد محمد امام)25011393
14كارشناس گروه علوم سياسي (محسن يوسفي)28281393
15كارشناس گروه فلسفه و كلام (حسن نصرالهي)31791393
16مدير داخلي نشريه اسلام و مديريت (محمد سلیمی)22581393
17مدير داخلي نشريه مطالعات اسلام و روانشناسي (مرتضي برزگر)26081393
18كارشناس مسئول گروه هماهنگي ، برنامه ريزي و‌ نظارت و ارزيابي پژوهشگاه (...9191392
19كارشناس مسئول فناوري اطلاعات (امير حسين عظيمي پور)33261392
20كارشناس برنامه نويسي سيستم(سيد محمد سعيد موسوي)19981392
صفحه از 3
تعداد موارد : 60