ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1در راستای توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور صورت گرفت291398
2کتاب تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری اسماعیلیان روانه بازار نشر شد561398
3کتاب علوم قرآنی‌ 3 منتشر شد731398
4بررسی زمینه های همکاری دستگاه های علمی و اجرایی در موضوع آسیب های اجتم...981398
5موفقیت دیگر برای آثار منتشره پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1231398
6گامی دیگر از حضور پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در عرصه بین الملل1171398
7با حضور اندیشمندان مطرح ایران و عراق در چهارمین پیش نشست همایش بین الم...1061398
8کتاب حقوق اساسی 1 روانه بازار نشر می شود791398
9ظرفیت های همکاری و مشکلات حوزه نشر با حضور معاون امور فرهنگی وزارت فره...1081398
10پیش‌نشست چهارم همایش بین‌المللی آسیب‌شناسی مطالعات تاریخ و سیره اهلبیت...831398
11کتاب انسان کنش‌شناسی اعتباری به بازار نشر عرضه شد1001398
12زمینه های همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بررسی ش...1091398
13کتاب علوم قرآنی‌2 (اعجاز، تحریف ناپذیری) منتشر شد861398
14کتاب تاریخ کتابت قرآن و قرائات (تاریخ قرآن) روانه بازار نشر شد921398
15اولین جلسه شورای سیاستگذاری همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه حوزه و...1821398
16حضور رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آم...2001398
17کتاب درسی حقوق بین المللی کیفری روانه بازار نشر می شود1351398
18نشست علمی «نگاه معرفت شناختی به سیر تطور مکاتب اقتصادی و الزامات شکل گ...1541398
19تغییر تعداد دفعات چاپ نشریه علمی پژوهشی تربیت اسلامی از دوفصلنامه به ف...1411398
20فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات فعالیت های پشتیبانی و خدماتی961398
صفحه از 80
تعداد موارد : 1598