ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1کتاب «جریان شناسی تفسیر سلفی» منتشر شد551397
2کتاب «قواعد فقهی و کاربردهای آن در مدیریت و سازمان» منتشر شد321397
3بازدید معاون وزیر کشور از مرکز رشد نویدبخش رهایی وابسته به پژوهشگاه حو...641397
4مجید کافی91397
5کتاب «حقوق اساسی2» منتشر شد451397
6ارائه مقاله نوآورانه عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی در همایش ملی فقه و...521397
7برگزاری کرسی علمی ترویجی «فقه عفاف؛ حلقه‌ای مفقود در تبویب فقه»301397
8برگزاری نشست علمی تخصصی «اخلاق کاربردی و مدیریت کسب و کار»161397
9موفقیتی دیگر برای مجله جستارهای اقتصادی: کسب بالاترین امتیاز در میان م...391397
10برگزاری کرسی علمی ترویجی «واکاوی معنای نسائنا در آیه مباهله»461397
11انتخاب غرفه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان «غرفه برتر»551397
12انتخاب عضو هیئت علمی گروه روان شناسی به عنوان پژوهشگر برتر سال97 13است...1051397
13ارائه مقاله عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی در همایش ملی فقه و تربیت701397
14مقاله پژوهشگر گروه مدیریت در میان 14 مقاله برتر پانزدهمین کنفرانس بین ...591397
15توسعه همکاری های علمی بین المللی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با دانشگاه ها...751397
16برگزاری کارگاه علمی «دانشنامه نگاری با تأکید بر دانشنامه سیره نبوی(ص)»611397
17پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به مناسبت 27 آذر برگزار کرد: نشست واکاوی، همکا...491397
18مشارکت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر احمد احم...681397
19برگزاری نشست واکاوی همکاری و هم‌افزایی حوزه و دانشگاه با تأکید بر عرصه...931397
20برگزاری نشست علمی «خانواده درمانگری ساختاری مینوچین و نقد آن»801397
صفحه از 80
تعداد موارد : 1586